Karl Lashley

Karl Spencer Lashley (1890–1958), byl americký psycholog a behaviorista, který byl ovlivněn behavioristou Johnem B. Watsonem[1]. Je známý hlavně pro svou práci v oblasti výzkumu paměti a učení. Ve třicátých letech shrnul svou zkušenost do dvou principů, Principu ekvipotenciality (Equipotentiality Principle) a Principu vlivu objemu (The Mass Action Principle)[2]. V zásadě stál u počátků neuropsychologie.

Lashleyho hledání engramu

  • Pokoušel se hledat, kde by engram (paměťová stopa) mohl v mozku být lokalizován, a to za pomoci metody, kdy zvířata trénoval v různých úlohách (brightness discrimination a různá bludiště) a následně jim chirurgicky odnímal části mozkové kůry, a sledoval jak se jejich chování změnilo (povšimněte si, že tento koncept je v podstatě modifikován dodnes).
  • Lashley ve hledání engramu neuspěl, nepodařilo se mu najít konkrétní mozkovou strukturu, která by odpovídala za chování v těchto bludištích. Jeho zjištění postavilo teoretický rámec pro koncept distribuované paměťové stopy.
  • Lashleyho nálezy naznačovaly, že čím větší byl objem odňaté mozkové kůry, tím bylo poškození chování větší, ale že příliš nezáleželo na tom, kterou část kůry odejmul (viz Princip vlivu objemu)[1].

Zdroje

  1. 1,0 1,1 Modul10.pdf. Retrieved from: http://memory.biomed.cas.cz/332/www332_CZ/dokumenty/Modul10.pdf
  2. K. Lashley. In search of the engram. Symposia of the Society for Experimental Biology, 4:454-482, 1950.