Neuropsychologie ve světě a u nás

Pojem neuropsychologie

 • Poprvé jej použil William Osler (1913)
 • Běžným se stal s Karlem Lashleyem (1936) - principy ekvipotenciality mozku (Equipotentiality Principle) a vlivu objemu ("The Mass Action Principle").
 • v roce 1949 píše D.Hebb "The organization of behavior: a neuropsychological theory"
 • Heinrich Kluwer (1957) - "Behavior mechanism in monkeys" - předpokládá, že by se problematikou mohli zabývat i neuropsychologové, termín „neuropsychologie“ však ve své publikaci – poprvé vydané v roce 1933 – ještě nepoužil

Dějiny vývoje neuropsychologie

 • zpočátku spojována především s neurologií, případně neurochirurgií
 • hlavně lokalizační práce (K.Brodmann - Broadmannovy mapy)
 • poté i funkční přístup (P.Broca - 1860, K.Wernicke - 1874)

Psychologie a psychofyzika

Tvorba psychologických testů

Psychotechnika

 • A.R.Lurija - vliv duševního rozechvění na motorický projev a rozvoj objektivního měření prožívání emocí

Vliv I. světové války

 • hlavně práce experimentální, týkající se diagnostiky a terapie (rehabilitace)
 • vojáků, kteří utrpěli zranění hlavy a mozku
 • Popelreuter, Goldstein, Kleist
 • později Zangwill, Ettlinger, McFie, Piercy, Warrington(ová), Wyke

Výzkum primátů

Halstead (1947)

 • Mozek a inteligence
 • soubor testů
 • spolu s Reitanem vytvořili světoznámou diagnostickou baterii

Základní proudy

 • západní
 • východní - A.R.Lurija
 • neurofyziologové - I.M.Sečenov, V.M.Bechtěrev, Bernštein, Sokolov, Anochin, L.Vygotskij
 • psychologové - Chromskaja, Cvětkova, Zejgarnik, Christensen
 • Tonkonogij (Petrohrad)
 • Wasserman
 • D.N.Uznadze (Tbilisi), Zejgarnik
 • Simernickaja (vývojové aspekty)
 • Achutina (neurolingvistika)
 • Slovensko - Kondáš, Košč, Jariabková (obecná), Mikulajová (řeč), Cséfalvay (afáziologie), Kováč, Horkovič, Zápotočná (exp.), Glós, Pavlovkin, Čevan, Pribišová, Ondrejčáková (klinická), Černáček (asymetrie hemisfér)
 • Česká republika - Míka, Jelínková (žáci A. R. Luriji), Diamant (Nizozemí), Vašina (Brno), Šebek, Riegrová, Langmeier, Krejčířová, Paus, Preiss sen. a jun., Šestáková, Otterová, Hartmanová, Fanfrdlová, Angerová, Šplíchal

Zdroje