Kognitivní styly

Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


 • odlišnosti ve způsobu poznávání, tj. ve výběru, vnímání, klasifikaci, selekci, ukládání a kódování přijímaných informací
 • dispoziční základ, nejde o dispozice v pravém slova smyslu, spíše se jedná o druhy dynamismů
 • ovlivpují organizaci zpracování informací osobností
 • Zdrojem konceptualizace kognitivních stylů:
 • Kretschmerovo odlišení typů myšlení pyknika a asthenika
 • Jung - způsob myšlení extraverta a introverta
 • Psychoanalytické teorie - převažující typ odporu (obrany) u pacienta
 • způsoby interpretace výkonů v projekčních a performačních testech

Kognitivní styly

 • závislosti - nezávislosti na poli (Witkin)
 • reflexívnost - impulzivita ( Kagan)
 • vyostřování - uhlazování (Klein)
 • konvergentní - divergentní (Hudson)
 • tvořivý - netvořivý styl (Cropley) - 4 póly dimenzí
 • vizualizátor - verbalizátor (Richardson)
 • percepční - intuitivní (Jung)
 • kognitivní komplexita - simplicita (Tripodi, Bieri)
 • globální - detailní (Meil)
 • chaotický – systematický