Koomeyův zákon

Graf platnosti Koomeyova zákona

Koomeyův zákon (Koomey's law) je dlouhodobý trend v dějinách výpočetní techniky, který říká, že množství výpočtů za každý využitý joule energie se zdvojnásobí přibližně každého 1.57 roku. Tento trend je pozoruhodně stabilní už od 50. let 20. století a je rychlejší než Moorův zákon. Jonathan Koomey definoval trend následovně: „za stabilní výpočetní zátěže, výkon potřebné baterie se sníží dvakrát každý rok a půl.“[1]

Historie a oučasná situace

Tento trend, dříve znám jako Geneův zákon, byl v minulosti znám díky digitálním signálním procesorům (speciální mikroprocesory, dále jen DSP). Jméno má původ u elektroinženýra Gena Frantze ze společnosti Texas Instruments. Frantz zdokumentoval, že energetické ztráty DSP se snížily o poloviny každých 18 měsíců v průběhu 25 let.[2]

Díky miniaturizaci přístrojů je tento trend stále důležitější než hrubá výpočetní síla. Během posledních 15 let jsme byli svědky výrazného poklesu v oblasti zvyšování výkonu nových generací čipů[3]. Cesta jak dosáhnout nejvyšší možné efektivity tak vede spíše skrze snižování energetických nároků při zachování nejvyššího možného výkonu.

Konec Koomeyova zákona?

Ireverzibilní výpočetní výkon nemůže kvůli druhému zákonu termodynamiky a Landauerovu principu být stále efektivnější. V roce 2011 měly počítače efektivitu cca 0.00001%.[4] Pokud se energetická efektivita výpočetního výkonu bude i nadále zdvojnásobovat každých 1.57 roku, Landauerovy hranice bude dosaženo v roce 2048, což znamená, že po tomto roce už zákon nebude nadále platit.[5]

O Jonathanu Koomeyovi

Jonathan Koomey je výzkumník, autor, lektor a podnikatel, jehož práce zahrnuje klimatická řešení, kritické myšlení a energetické a enviromentální dopady informačních technologií. Byl profesorem na univerzitách Stanford a Berkeley a v roce 2012 byl jmenován jedním z předních deseti inovátorů, kteří mají vliv na internetovou infrastrukturu.[6]

Odkazy

Reference

  1. KOOMEY, Jonathan, Stephen BERARD, Marla SANCHEZ a Henry WONG. Implications of Historical Trends in the Electrical Efficiency of Computing. IEEE Annals of the History of Computing [online]. 2011, 33(3), s. 46-54. DOI: 10.1109/MAHC.2010.28. ISSN 1058-6180. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=5440129
  2. FARNCOMBE, Troy, ed. a Kris INIEWSKI, ed. Medical Imaging: Technology and Applications. CRC Press, 2013, s. 16-18. ISBN 9781466582637.
  3. KOOMEY, Jonathan a Samuel NAFFZIGER. Efficiency's Brief Reprieve. IEEE SPECTRUM. 2015, 52(4), s. 34-35. ISSN 0018-9235. Dostupné z: http://spectrum.ieee.org/computing/hardware/moores-law-might-be-slowing-down-but-not-energy-efficiency
  4. GUALTIERI, Dev. Landauer Limit. Tikalon Blog by Dev Gualtieri [online]. 2011 [cit. 2015-11-07]. Dostupné z: http://tikalon.com/blog/blog.php?article=2011/Landauer
  5. Koomey's law. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-11-07]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Koomey's_law
  6. About Jon. Jonathan G. Koomey, Ph.D. [online]. [cit. 2015-11-07]. Dostupné z: http://www.koomey.com/about.html

Externí odkazy

New 'Koomey’s Law' of power efficiency parallels Moore'e Law
Blog Jonathana Koomeye

Souvisejíci články

Moorův zákon
Hardware
Počítač

Klíčová slova

technologie, výpočetní technika, energetická efektivita, počítače

Změněno.png