Koptština

Koptština je poslední vývojovou fází staroegyptského jazyka.

Historie

  • Na rozdíl od všech předchozích fází byla koptština zapisována řeckým písmem, k němuž bylo přidáno ještě šest znaků převzatých z démotštiny, aby taková abeceda dovedla vyjádřit všechny hlásky mluveného jazyka. *Standardizovaná podoba koptštiny se objevuje někdy kolem roku 300 n.l., ale byla užívána už dříve. Během 7.století začala být vytlačována arabštinou a zhruba v 16.století se stala mrtvým jazykem.
  • Jelikož byla především jazykem egyptských křesťanů, později se z ní vyvinul liturgický jazyk, ve kterém se v koptských kostelech místy čte dodnes (sami dnešní egyptší křesťané mu ale povětšinou už nerozumějí).[1]

Gramatika

  • Koptšina je první fází egyptského jazyka, který zaznamenává samohlásky.
  • Přejala mnoho slov z řečtiny, ale její gramatika navazuje spíše na démotštinu a tedy samotnou egyptštinu. Samotná koptština má mnoho dialektů, z nichž nejvýznamnější a nejrozšířenější je tzv. sahidský dialekt, jímž se původně zřejmě hovořilo v oblasti Hermopole (Ešmunénu).[2] V koptštině se objevují jak texty původní, tak také mnoho překladů z řečtiny.

Reference

  1. Layton, Bentley 2011 : "A Coptic grammar: with chrestomathy and glossary : Sahidic dialect", 3rd ed., revised. Wiesbaden: Harrassowitz
  2. Layton, Bentley 2007 : "Coptic in 20 lessons: introduction to Sahidic Coptic with exercises & vocabularies", Leuven: Peeters