Lícní nerv

Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


Lícní nerv (nervus facialis) patří mezi 12 hlavových nervů a označuje se římskou číslicí VII.

3 složky

  • motorická - ovlivňuje mimiku, gestiku v obličeji (je tvářový)
  • senzorická- ovládá 2/3 chuti
  • parasympatická - sekrece slin a hlenů v oblasti patra, úst, žlázy v ústech, sekrece hlenů v oblasti nosních dutin, artikulace, fonace

Poruchy nervu

  • hemiparéza obličeje - výpadek inervace obličejových nervů (pokles očního víčka, oka, ústního koutku, vyhlazení rýhy), nejen postižení obličeje ale celého vlákna, dojde i ke ztrátě chuti
  • hyperakuzis - předráždění, problém v rozkmitání bubínku, přecitlivělost na zvuk (prochází přes m. stapedius, který ovlivňuje rozkmitání ušního bubínku)