Lotkův zákon

Lotkův zákon vědecké produktivity publikoval v roce 1926 při srovnávání publikační činnosti chemiků a fyziků Alfred James Lotka (1880 – 1949)

Zákon popisuje rozložení počtu odborných autorů podle jejich produkce publikování článků. Lotka podle jejich profesí zjišťoval, kolik publikují vědeckých článků za rok a dlouhodobě. Zjistil, že někteří publikují mnoho článků, více autorů publikuje střední počet článků a nejvíce jich publikuje zřídka. Odvodil vztah mezi frekvencí publikování autorů a zjistil, že pokud víme, kolik autorů publikuje jeden článek, můžeme zjistit, kolik jich publikuje více.[1]

 • podíl autorů jednoho článku je cca 60%, podíl autorů většího počtu titulů klesá[2]

Předmět zákona

Rozložení autorů podle produkce

 • pokud a1 autorů publikuje jeden článek, pak an bude počet autorů, kteří publikují n článků an = a1 / n2
 • podle tohoto zákona můžeme předem stanovit, kolik autorů publikuje více článků, pokud známe, počet autorů, kteří publikovali jeden článek v dané tematické oblasti.
 • počet autorů s n tituly činí cca 1/n2 z počtu těch, kteří jsou autory pouze 1 titulu.[2]

Zákon tedy zjišťuje že na každých 100 autorů publikujících jeden článek připadá 25 autorů, kteří publikují 2 články, 11 autorů publikujících 3 články a 6 autorů, kteří publikují 4 články. Na základě tohoto zákona lze předem určit, kolik autorů publikuje více článků, pokud známe počet autorů, kteří publikovali jeden článek. Zákon tedy vyjadřuje vztah mezi počtem autorů a jimi publikovaných článků. Na každých

 • 100 autorů = 1 článek
 • 25 autorů = 2 články
 • 11 autorů = 3 články
 • 6 autorů = 4 články[3]

Závěr

Uplatňování tohoto zákona je významným prostředkem k měření produktivity vědecké práce. Má společný způsob formálního vyjádření jako Bradfordův zákon rozptylu článků v časopisech a Zipfův zákon rozptylu slov v textu. Je obsahem bibliometrie.[4]

Odkazy

Reference

 1. Bibliometrie výzkum - wikiknihovna. In: [online]. [cit. 2015-01-04]. Dostupné z: 1. wiki.knihovna.cz/index.php/Alfred_James_Lotka
 2. 2,0 2,1 POTOMKOVÁ, J. Bibliometrie pro měřění kvality informací. In: [online]. [cit. 2015-01-04]. Dostupné z: www.knihovna.upol.cz/fileadmin/.../biblioPrezentaceKonecnaVerze.ppt
 3. Lotkův zákon - Aleph. In: [online]. [cit. 2015-01-04]. Dostupné z: aleph.nkp.cz/publ/ktd/00000/05/000000510.htm
 4. KÖNIGOVÁ, Marie. Vybrané kapitoly z informační vědy. In: [online]. [cit. 2015-01-04]. Dostupné z: http://texty.jinonice.cuni.cz

Použitá literatura

Související články

Klíčová slova

Alfred Lotka, Lotkův zákon, bibliometrie