Manuel Castells

Soubor:Manuel Castells.jpg
Manuel Castells, 2012

Manuel Castells (1942, Španělsko -) je španělský sociolog, emeritní profesor a publicista. Jeho práce se nejčastěji zabývají důsledky nástupu nových médií na společnost, komunikaci, politiku a ekonomiku. Od r. 1979 postupně působil jako stálý nebo hostující profesor na řadě světových univerzit (Universiry of California, Cambridge, Oxford) a publikoval více než 20 knih. Od r. 2008 je členem European Institute of Innovation and Technology.[1] Za úspěchy v oboru sociologie získal mimo jiné ocenění Balzam price (2013).[2]

Mládí a studium

Manuel Castells se narodil ve Španělsku roku 1942 a dětství prožil v postupně v řadě španělských měst včetně Madridu, Valencie a Barcelony, kde po dokončení středoškolského vzdělání nastoupil na univerzitu. Mezi lety 1958 - 62 zde studoval právo a ekonomiku, dokud se jako aktivista nedostal do konfliktu s totalitním režimem Francisca Franca a neuprchl do Francie. Své vysokoškolské studium dokončil r. 1964 na univerzitě v Paříži (tzv. Sorbonně), kde také v r. 1967 získal titul PhD. Jeho disertační prace byla zaměřena na statistické analýzy strategií lokálních Pařížských firem. Na Sorbonně své vzdělání později rozšířil o doktorát z humanitních věd[3], který byl jedním z patnácti, které později během života získal na různých světových univerzitách.[1]

Vědecká práce

Urbánní otázka

Již jako vysokoškolský učitel zůstává i po r. 1967 na Sorbonně, kde vyučuje předměty související se sociologií a urbanismem. Z tohoto období pochází jeho první kniha La Question Urbaine (Urbánní otázka) (1972), která vzbudila velký zájem odborné obce a byla přeložena a vydávána i v zahraničí. Castells na ni tématicky navazuje i dalšími publikacemi. Zásadním tématem je pro něj souvislost mezi městskou formou a podobou sociálních hnutí, organizací a aktivit civilního obyvatelstva. V knize The City and the Grassroots (1983) na základě terénního výzkumu podrobuje srovnání výsledky z rozličných světových lokalit. Přesahem k další oblasti pozdějších Castellových výzkumů je publikace The Informational City (1989), v níž zkoumá sociální a ekonomické změny, které do městského prostředí přináší nástup informační technologie.[3]

Revoluce informačního věku

Tyto otázky se staly předmětem mnoha jeho dalších výzkumů a pozorování v San Francisku, Latinské americe, Asii a Evropě. Výsledkem této práce mezi lety 1983 - 96 je trilogie The Information Age: Economy, Society,and Cultur[3]. V jejím prvním svazku The Network Society (1996) se Castells věnuje technologicko-ekonomickým změnám v dosavadním fungování světa, v druhém The Power of Identity (1997) řeší nové trendy a tendence v rámci sociálních hnutí (jejich adaptabilitu a rezistenci k internetu) a ve třetím End of Millennium (1998) dochází k propojení předchozích témat a popisu transformace světa.[4] Trilogie byla kromě Evropských jazyků přeložena např. do Korejštiny, Japonštiny a Turečtiny a stala se předmětem mnoha akademických diskuzí.[3] Jeho pozdější práce z období mezi lety 2001 - 2012 se z největší části zabývají internetem a jeho globálními ekonomickými, sociálními a kulturními aspekty.[2]

Ocenění a členství

Za svůj přínos v oblasti sociálního a urbanistického výzkumu byl Manuel Castells v oceněn např. C. Wright Mills Award (1983), The Robert and Helen Lynd Award (1998), Kevin Lynch Award of Urban Design[3] či The Medal of Urbanism od města Madrid. Za své pozdější výzkumy pak např. oceněními Spain’s National Prize of Sociology and Political Science či The Lifetime Achievement Award od Oxfordského internetového instututu.[4] V roce 2012 byl norskou vládou oceněn Holbergovou cenou a o rok později Mezinárodní Balzanovou nadací Balzanovou cenou za přínos pro sociologii.[2]

Manuel Castells byl členem řady institutů nadnárodní povahy z nichž většina odpovídá za kooperaci výzkumu a vývoje v rozličných vědních oborech. Z evropských mezi ně patří např. European institut of innovation and technology či European Research Council , z institutů spojených národů např. United Nations Secretary - General´s Advisory (na pozicích Board on Information Technology and Global Development či Panel on the Global Civil Society)[1]. V letech 1988 - 93 byl řiditelem Institute for Sociology of New Technologies na Universidad Autonoma de Madrid.[4]

Castells téměř po celý svůj život vyučoval a v současnosti dále vyučuje na University of Carolina v Berkeley.

Publikace

Castells byl autorem mnoha odborných článků, které nejsou uvedeny. U následujících knižních publikací byl buď autorem či spoluautorem:

 • 1972 - The Urban Question. A Marxist Approach
 • 1978 - City, Class and Power
 • 1980 - The Economic Crisis and American Society
 • 1983 - The City and the Grassroots: A Cross-cultural Theory of Urban Social Movements
 • 1989 - The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban Regional Process
 • 1994 - Technopoles of the World : The Making of 21st Century Industrial Complexes
 • 1972 - 1998 The Information Age: Economy, Society and Culture (trilogie):

- The Rise of Network Society (1972) - The Power of Identity (1972) - End of Millennium (1998)

 • 2001 - The Internet Galaxy, Reflections on the Internet, Business and Society
 • 2002 - The Information Society and the Welfare State: The Finnish Model
 • 2004 - The Network Society: A Cross-Cultural Perspective
 • 2006 - The Network Society: From Knowledge to Policy
 • 2006 - Mobile Communication and Society: A Global Perspective
 • 2009 - Communication power
 • 2012 - Aftermath: the cultures of the economic crisis
 • 2012 - Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 Curriculum Vitae. Universitat oberta de catalunya: Website of professor Manuel Castells scientific work [online]. [cit. 2015-12-28]. Dostupné z: http://www.manuelcastells.info/en/curriculum-vitae Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „test“ použit vícekrát s různým obsahem Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „test“ použit vícekrát s různým obsahem
 2. 2,0 2,1 2,2 Manuel Castells. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-12-28]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Manuel Castells. University of California at Berkeley: Sociology Department. [online]. [cit. 2015-12-28]. Dostupné z: http://sociology.berkeley.edu/professor-emeritus/manuel-castells
 4. 4,0 4,1 4,2 Manuel Castells Interview: Conversations with History. Institute of International Studies - University of Carolina at Berkeley [online]. [cit. 2015-12-28]. Dostupné z: http://globetrotter.berkeley.edu/people/Castells/castells-con4.html Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „test4“ použit vícekrát s různým obsahem Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „test4“ použit vícekrát s různým obsahem

Externí odkazy

Biografické údaje na webech univerzit:

Osobní web:

Související články

Klíčová slova

internet, informační technologie, urbanismus, sociologie, globalizace, ekonomie