Mut

Jméno

Jméno bohyně Mut znamená "Matka".

Ikonografie a sféry vlivu

Bohyně Mut

Mut bývá většinou zobrazovaná v lidské podobě jako žena se supí pokrývkou hlavy, případně s některou ze egyptských korun. Někdy bývá též zpodobněna jako lvice.

O jejím původním kultu a oblasti působnosti není mnoho známo, populární se tato bohyně stává až za Nové říše, kdy byla uctívána v rámci thébské triády jako partnerka Amona, matka Chonsua a královna bohů.[1] Podobně pak vystupuje jako manželka a matka egyptského panovníka.

Mýty a funkce

Královna

Mut byla královnou bohů, ale byla také identifikována s egyptskými královnami. Tuto identifikaci vidíme např. ve scénách božského zrození panonvíka.[2] Kvůli této funkci ji později Řekové ztotožnili s Hérou.

Lvice

Ve lví podobě se Mut objevuje především od Nové říše. V tomto aspektu bývá asociována s jinými bohyněmi, spojenými s kočkovitými šelmami, jako např. Bastet nebo Sachmet. Může také zastupovat Reovo oko.[3]

Kult

V dobách Střední říše se s Mut setkáváme jako s "Paní Megebu", lokality v desátém hornoegyptském nomu, nalézáme i zmínky o jejích svatyních v dalších městech, jako např. v Héliopoli nebo Gíze.[4]

Mut byla však uctívána především v Karnaku v rámci thébské triády. Jižně od Amonova chrámu se nacházela její svatyně, nazývaná Išeru, propojená s Amonovým chrámem procesní cestou. [5] V jejích chrámech se měly také odehrávat rituály určené k porážení Apopa.[6]

Reference

  1. Pinch 2002: 168
  2. Pinch 2002: 168
  3. Wilkinson 2003: 154
  4. Wilkinson 2003: 155
  5. Janák 2005: 120-121
  6. Wilkinson 2003: 156

Literatura

Dijk, Jacobus van 2014. Het tempeldomein van de Egyptische godin Moet in Karnak. In Kaper, O. E. and J. G. Dercksen (eds), Waar de geschiedenis begon: Nederlandse onderzoekers in de ban van spijkerschrift, hiërogliefen en aardewerk, 301-315. Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten.

Janák, J. 2005: Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta, 1. vyd. Praha: Libri.

Luiselli, Maria Michela 2015. Early Mut(s): on the origins of the Theban goddess Mut and her cult. Revue d'égyptologie 66, 111-131.

Pinch, G. 2004 : Egyptian mythology: a guide to the gods, goddesses, and traditions of ancient Egypt. New York: Oxford University Press.

Pinch, G. 2002 : Handbook of Egyptian mythology. Handbooks of World Mythology. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.

Verner, M., 2010: Chrám světa: svatyně, kulty a mysteria starověkého Egypta. Praha: Academia.

Verner, M. - Bareš, L. - Vachala, B.: 1997. Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta. Praha.

Wilkinson, Richard H. 2003 :The complete gods and goddesses of ancient Egypt, London: Thames and Hudson.