Nebuunet

Nebuunet, též Nubwenet, byla manželkou panovníka 6.dynastie Pepiho I.[1]

Pohřební komplex

Hrobka Nebuunet se nachází i jižní stěny pohřebního komplexu Pepiho I. Kolem pyramidy se nacházel otevřený dvůr a poblíž také zádušní chrám. Celý komplex je velmi poničen, dochovaly se zbytky vápencového oltáře, součásti nábytku,a z pohřební komory pak části sarkofágu, zbytky výzdoby stropu s motivem hvězdné oblohy a zlomky alabastrových desek s nápisy, jejichž původní účel není znám. Narozdíl od některých královen 6.dynastie, v hrobce Nebuunet se nenacházely Texty pyramid.[2]

Reference

  1. Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.
  2. Verner, M. 2008: Pyramidy. Praha.

Literatura

Berger-El-Naggar, C. 2005 : Cultes de reines et cultes privés dans le cimetière de la famille royale de Pépy Ier. In Pantalacci, Laure and Catherine Berger-El-Naggar (eds), Des Néferkarê aux Montouhotep: travaux archéologiques en cours sur la fin de la VIe dynastie et la première période intermédiaire; actes du colloque CNRS-Université Lumière-Lyon 2, tenu le 5-7 juillet 2001, 15-29. Lyon; Paris: Maison de l'Orient et de la Méditerranée; de Boccard.

Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.

Lehner,M. 1997 : The Complete Pyramid, Thames and Hudson.

Verner, M. 2008: Pyramidy. Praha.


Portály: Egyptologie