Neformální komunikační kanály

Neformální komunikační prostředky jsou komunikačními prostředky neformální komunikace.

Neformální komunikační kanály jsou komunikační sítě vytvořené prostřednictvím vzájemných osobních kontaktů pracovníků z různých útvarů, ale i v rámci stejného útvaru zpravidla na různých organizačních stupních a představují jeden z nejrychlejších způsobů komunikace v organizaci.[1] Lidé využívají neformální komunikační kanály v dobách krize nebo při velkých personálních či organizačních změnách.

Je velmi důležité, jak vedení organizace přistupuje k šíření informací pomocí neformálních komunikačních kanálů. Je-li organizace stabilní, využívají členové této organizace neformální komunikační kanály k rozšiřování užitečných informací, které udržují pospolitost mezi zaměstnanci i dobré vztahy v organizaci. V méně stabilních organizacích dochází k šíření nepravd a pomluv, které mezi členy organizace vyvolávají osobní spory a narušují dobré vztahy mezi zaměstnanci.[2]

Informace šířené prostřednictvím neformálních komunikačních kanálů jsou spontánní a subjektivní, založené na osobních kontaktech, a proto může dojít ke zkreslení informací a k šíření zvěstí, fám a pomluv. Takové informace mohou působit na příjemce pozitivně i negativně.

Výskyt neformálních komunikačních kanálů

V oblasti vědy

 • komunikační kanály jsou rychlé, adresné, přenášejí erudované a aktuální informace, výhodou je rychlá odezva

Tradiční komunikační kanály

 • rozhovory
 • kolokvia
 • přednášky
 • předávání preprintů

Elektronické komunikační kanály

 • jsou využívány častěji a to z důvodu nízké finanční náročnosti, úspory času i snadného překonávání geografických vzdáleností
 • do této skupiny patří např. blogy, elektronická pošta, elektronické konference, elektronická fóra, online diskusní skupiny (např. NetNews)
 • nejčastěji využívaným komunikačním kanálem je eletronická pošta nebo blog. Blogy od svého vzniku zaznamenaly velmi dynamický vývoj. Původně představovaly deníky soukromé povahy, ovšem nyní je to respektovaná platforma pro sdělení odborných či vědeckých názorů.
 • Invisible college - v souvislosti s elektronickými komunikačními kanály v oblasti vědy se vyskytuje i termín "invisible college", tj. neviditelná univerzita. „Neviditelnou univerzitu reprezentuje společenství odborníků, setkávajících se mimo "kamenné", institucionalizované univerzity na půdě laboratoří, seminářů, konferencí k neformální komunikaci. Komunikaci je možné realizovat kromě osobních setkání s pomocí telefonů, e-mailů, formou elektronických konferencí apod. Cílem neviditelných univerzit je poskytnout odborníkům, které spojuje společný zájem, možnost podílet se bez ohledu na místo, kde žijí či pracují, na řešení společných problémů.“[3]

V neziskových organizacích

 • používají jednoduché a finančně nenáročné komunikační kanály, blogy, sociální sítě (např. Facebook)
 • pro tyto organizace je důležité být v kontaktu s veřejností i se členy organizace, tzn. pomocí těchto komunikačních kanálů jsou šířeny informace ovlivňující vnější i vnitřní komunikaci organizace

Výhody neformálních komunikačních kanálů

 1. Usnadnění komunikace
 2. Upevňování pracovních vztahů a lepší spolupráce mezi členy organizace
 3. Aktuálnost informací
 4. Spontánní sdělování vyžadující interakci a přímost
 5. Snížení emocionálního napětí a udržování sociálních hodnot
 6. Začlenění zaměstnanců do kolektivu i do chodu organizace

Nevýhody neformálních komunikačních kanálů

 1. Nepřesnost a nepravdivost
 2. Vznik možného konfliktu mezi členy organizace z nedostatku pravdivých informací

Odkazy

Použitá literatura

 1. MODROVÁ, Simona. Informace plynoucí v neformálních komunikačních kanálech organizace. Praha, 2010, 95 s . Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/91338
 2. BEDNÁŘ, Vojtěch. Sociální vztahy v organizaci a jejich management. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 224 s.
 3. JONÁK, Zdeněk. Neviditelná univerzita. Praha: Národní knihovna ČR, 2003. Dostupné také z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct

Související články

Klíčová slova

komunikační kanál, komunikační prostředky, komunikace