Přístupnost webu

Přístupný web je takový web, který neklade uživatelům žádné překážky v jeho používání.[1] Jeho smyslem je tedy odstranit bariéry webu tak, aby jej uživatelé mohli bez problémů používat.

Vlastnosti přístupného webu

Přístupnost je jednou z vlastností webové stránky, úzce souvisí s pojmem použitelnost webu. Přístupný web umožňuje plnohodnotné použití všem uživatelům bez ohledu na jejich hendikep, znalosti a dovednosti nebo také jejich technické vybavení.[1]

Základní principy přístupnosti

 • obsah webové stránky je vhodně strukturován pomocí nadpisů,
 • web má dostatečně barevný kontrast písma,
 • text je dobře čitelný,
 • grafické prvky mají definovanou textovou alternativu.

Znevýhodnění uživatelé

Přístupnost webu vznikla kvůli zdravotně znevýhodněným uživatelům. Se svým hendikepem se většinou vyrovnávají nástroji a asistivními technologiemi, které jim pomáhají překonat většinu případných překážek.[2] Mezi znevýhodněné uživatele však kromě nich řadíme také uživatele se zobrazovacími problémy, kteří mají různé hardwarové a softwarové vybavení a také uživatele s nevyhovujícím pracovním prostředím.[3]

Další kategorií uživatelů nejsou lidé, ale roboti vyhledávačů. Ti potřebují dobře napsaný HTML kód a také mapu celého webu, která zjednodušuje robotům orientaci na stránkách.

Největší kategorii znevýhodněných uživatelů tvoří návštěvníci s mobilním zařízením. Pro přístup na web z tohoto typu zařízení je důležitý zejména optimalizovaný layout, velké odkazy na které je možné kliknout prstem, správně uspořádaný a rychlý web.

Iniciativy v oblasti přístupnosti webu

Web Accessibility Initiative (WAI) - je nejznámnější iniciativou v oblasti přístupného webu. Zabývá se vývojem nových technologií, výzkumem, výchovou, vzděláváním, poskytováním nástrojů a vydáváním odborných návodů.

Web Accessibility in Mind (WebAIM) - je americká nezisková organizace, která si klade za cíl šířit povědomí o přístupnosti a použitelnosti webu pro všechny skupiny znevýhodněných uživatelů. Věnuje se publikační činnosti, účastní se výzkumů, podílí se na legislativním procesu a vyváří softwarové nástroje.[3]

Metodiky a legislativní předpisy přístupnosti webu v České republice

Blind Friendly Web - je první subjekt v České republice, který se začal systematicky zabývat přístupností webu. Funguje od roku 2000. Soustředí se na tzv. reálnou přístupnost webu, kdy se nezaměřují pouze na rovinu technicko-teoretickou, ale na přístupnost nahlížejí v kontextu všeho, co na ni má vliv.[4] Metodiku zpracoval Mgr. Radek Pavliček. Obsahuje pravidla s nejvyšší, střední a nejnižší prioritou a návod na kontrolu přístupnosti stránky.

Weby státní správy - U webů státní správy je přístupnost naprostou nezbytností. Jejich povinností je poskytovat informace všem občanům bez rozdílu.

Zákonná úprava přístupnosti webů státní správy

Zákonná úprava nařizuje všem webům státní správy, aby byly zpracovány dle za tímto účelem vypracovaných pravidel přístupnosti. Za porušení pravidel hrozí úřadu vyměření pokuty. Avšak podle studie přístupnosti webových stránek státní správy se takto vždy neděje.

Nejčastější nedostatky

 • hlavní navigace je tvořena pomocí obrázků, ke kterým není přiřazena alternativní textová podoba,
 • nesrozumitelná a nekonzistentní navigace,
 • nejednoznačné texty odkazů,
 • nekorektně vyznačené prvky tvořící nadpisy ve zdrojovém kódu.[5]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 O přístupnosti. Přístupnost.cz: otevřete svůj web všem [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.pristupnost.cz/o-pristupnosti/
 2. ŘEZÁČ, Jan. Web ostrý jako břitva: návrh fungujícího webu pro webdesignery a zadavatele projektů. Vyd. 1. Jihlava: BAROQUE PARTNERS, 2014, 211 s. ISBN 978-80-87923-01-6.
 3. 3,0 3,1 SOUČEK, Martin. Informační věda [online]. Univerzita Karlova v Praze: Ústav informační studií a knihovnictví, 2009 [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://www.informacniveda.cz/dwn/1003/1162_informacni_veda.pdf
 4. Přístupný web nejen pro zrakově postižené. Blind Friendly Web: přístupnost webových stránek [online]. © 2000-2015 [cit. 2015-01-30]. Dostupné z: http://blindfriendly.cz/
 5. Studie Přístupnost webových stránek státní správy. Přístupnost.cz: Otevřete svůj web všem [online]. [cit. 2015-01-30]. Dostupné z:http://www.pristupnost.cz/pristupnost-webovych-stranek-statni-spravy/

Použitá literatura

Externí odkazy

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

Pravidla přístupnosti

POmoc SLEPým Uživatelům – přístupnost webových stránek, asistivní technologie pro handicapované uživatele

Související články

Klíčová slova

přístupnost webu, použitelnost webu, metodika, státní správa