Webová stránka

Webová stránka je neodmyslitelným prvkem digitálního světa, kterou většina z nás denně využívá. Další názvy, které používáme jsou například internetová stránka, www stránky. Webové stránky můžeme definovat jako skupinu WWW (World Wide Web) stránek, které obvykle obsahují vzájemně propojené hypertextové odkazy a jsou zpřístupněny online buďto jednotlivcem, společností, vzdělávací institucí, vládou, anebo organizací.[1] Celkově je to ale jeden pojem, za kterým se skrývá dokument s informacemi, ke kterému mají uživatelé přístup za pomoci internetu.[2] Stačí zadat příslušnou URL adresu do webového prohlížeče (např. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer). Jednotlivé stránky je možné procházet díky World Wide Webu (zkráceně www).

Vlastnosti

World Wide Web

Webové stránky jsou veřejně dostupné, a proto není problém, pokud je v jednu chvíli navštíví více uživatelů. Žádný z nich není nijak limitován někým dalším, mohou si tedy web procházet nezávisle na sobě.

Další důležitou vlastností webových stránek je příjemné prostředí, ve kterém se uživatel může snadno orientovat. Při vytváření webových stránek by tedy mělo být hleděno také na grafické rozhraní, které by nemělo být zahlcené, a pro uživatele dobře čitelné.

Existuje mnoho webových stránek, a přechod mezi nimi je snadný. Mezi stránkami platí vzájemná provázanost, kterou zajišťují odkazy s URL adresami (hypertext).

Obsah

Každá webová stránka je na pohled jiná, ale je v základě tvořena stejným obsahem. Ten může tvořit prostý text, obrázky, videa. Celkové formě prezentace webové stránky se říká hypertext. Jeho kód je klasicky vytvořen pomocí značkovacího jazyka jako je například HTML, XHTML, nebo pomocí kaskádových stylů CSS. [3]

Rozlišujeme dva základní druhy obsahu:

 • Statický

- Neměnný obsah, změny vyžadují zásah programátora

 • Dynamický

- Probíhá aktualizace[4]

Další složkou obsahu je HTTPS protokol, který umožňuje bezpečnou komunikaci mezi webovým prohlížečem a webovým serverem. Tuto zkratku je možné najít v URL odkazu, jejími výhodami je například ověření identity, integrita obsahu, důvěrnost dat.
[5]

Tvorba webových stránek

V momentě, kdy se rozhodneme vytvořit si vlastní webovou stránku, měli bychom mít v hlavě nápad, o čem stránka bude. V dnešní době naštěstí existuje mnoho profesionálních editorů, kteří vytvářejí webové stránky. Některé fungují zadarmo (např. Blogger) jiné jsou placené, a je možné si tak zakoupit vlastní doménu.

HTML

Existují ale editory, které je možné využít:

 • Editory WYSIWYG (v překladu What-you-see-is-what-you-get)

- Lze v nich pracovat v interaktivním režimu. To znamená, že se dokument zobrazuje na obrazovce v podobě, jak bude vypadat při tisku. Pokud do zobrazení zasahujeme, změny se okamžitě ukazují i v zobrazení. Příkladem může být například Adobe Dreamweaver.[6]

 • Strukturní editory

- Jedná se o klasické textové editory, při jejich používání je nejčastější využití HTML. Pracujeme tak pomocí tagů, kterými vytváříme celý dokument. Po rozkliknutí ve webovém prohlížeči si můžeme prohlédnout zkontrolovat konečný výsledek. Nejznámějším editorem tohoto typu je Poznámkový blok, který najdeme v každém počítači. [7]


Druhy

Na webu můžeme objevit různé webové stránky, které vznikly za různým účelem, např. firemní, jejichž cílem je zvýšit propagaci služby či produktu. Stránky mají za úkol zaujmout určitou skupinu lidí, a podle toho je následně vytvářen obsah.

Příklady druhů webových stránek:

 • Osobní
 • Zájmové
 • Produktové
 • Komunitní[3]

SEO

SEO neboli Search Engine Optimization (Optimalizace pro internetové vyhledávače) je soubor metod, kterými lze na webu získat vyšší viditelnost ve vyhledávačích. Vždy se snaží o přínos pro uživatele, což znamená, že se mu snaží předkládat informace, které pro něj budou maximálně relevantní.

SEO má dva faktory – On-page a Off-page. Faktorů, díky kterým jsou konkrétní webové stránky posuzovány je o dost více (cca 150 – 200), ale faktory Onpage a Offpage jsou ty nejzákladnější.

 • On-page

– Prvky, které se nachází přímo na konkrétním webu, souvisí s obsahem webu a kódem stránek (titulek, nadpisy, zvýrazněný text), dále souvisí s rychlost načítání nebo přizpůsobení mobilním zařízením

 • Off-page

– Jedná se o zpětné odkazy (na konkrétní web vedou z jiných stránek), dále sem patří také sociální signály (zmínky na sociálních sítích, např. Facebook)

Optimalizace je dlouhodobá činnost, a proto je potřeba k její funkci řada nástrojů. Ke správné činnosti je potřeba plánování, ověřování a měření výsledků. Pro tyto účely můžeme jmenovat například tyto aplikace: Google Analytics, Google Search Console, Collabim nebo Majestic SEO.[8]

Odkazy

Reference

 1. Jak vytvořit webové stránky? WebAutomat.cz [online]. [cit. 2024-5-13]. Dostupné z: https://webautomat.cz/
 2. Webová stránka (Internetová stránka). Management Mania [online]. [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/webova-stranka-internetova
 3. 3,0 3,1 Co je to webová stránka? Topranker [online]. [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: https://topranker.cz/slovnik/webova-stranka/
 4. IT slovník – tvorba webových stránek. Https://www.agionet.cz/ [online]. [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: https://www.agionet.cz/sluzby/strategie/radce/it-slovnik-tvorba-webovych-stranek
 5. Co je HTTPS. Mioweb [online]. [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: https://www.mioweb.cz/slovnicek/https/
 6. WYSIWYG. Databáze Národní knihovny ČR [online]. [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000275&local_base=KTD
 7. Editory HTML stránek. Jak psát web [online]. [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: https://www.jakpsatweb.cz/editory.html
 8. Co je SEO. Mioweb [online]. [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: https://www.mioweb.cz/slovnicek/seo/

Související články

Internet
World Wide Web
Počítačová síť

Externí odkazy

Management Mania
Topranker
Agionet
Mioweb
Jak psát web
Národní knihovna České republiky


Klíčová slova

Webová stránka, SEO, Web, World Wide Web, Internet