PPC

PPC je zkratkou anglického termínu Pay Per Click (platba za proklik). Základem této internetové reklamy je fakt, že zadavatel reklamy neplatí za zobrazení reklamního sdělení, ale pouze za proklik. Základem PPC systémů jsou nejčastěji krátké reklamní texty propagující cílové stránky, které se zobrazují pouze v případě použití specifických klíčových slov. [1]

Historie

Na konci 90. let se na poli internetového marketingu objevuje myšlenka internetové inzerce, která by byla postavena na platbě za kliknutí na reklamní blog. V roce 1998 Jeffrey Brewer ze společnosti GoTo.com prezentoval na konferenci TED v Kalifornii koncept platby za kliknutí v internetovém vyhledávači. Zanedlouho poté byl vytvořen první reklamní systém, na kterém se největší mírou podílel Bill Gross, zakladatel Idealab a GoTo.com.[2]

Formáty PPC

PPC reklamou lze dnes zasáhnout většinu uživatelů internetu. Nejčastěji jde o krátké textové inzeráty orientované na výkon, které se zobrazují ve vyhledávačích. Na PPC reklamu však narazíte i v komunitní síti Facebook, používá se při propagaci značky v podobě bannerové reklamy a zobrazuje se na cizích webech formou kontextové reklamy. Na principu PPC je placený také remarketing, který umožňuje cílit reklamu na uživatele, kteří web naštívili a opustili. Můžete jim nabídnout slevu, další argumenty ke koupi, příslušenství k již zakoupenému produktu apod.[3]

Nejvyužívanější PPC systémy v ČR a jejich fungování

V České republice existují v podstatě jen čtyři důležité PPC systémy:

 1. Google AdWords,
 2. Sklik Seznamu,
 3. Facebook
 4. E-target.

Vzájemně se od sebe značně liší a pro každý projekt se obvykle hodí jiný systém (nebo jejich kombinace).

Základem PPC reklamy je aukční systém, který zohledňuje kvalitu inzerátů a historii kampaně. Pokud napíšeme inzerát tak, že na něj lidé klikají, můžeme nabídnout menší cenu za proklik. Cena dvou inzerátů zobrazených za sebou se proto může lišit i o polovinu. V praxi to znamená, že správně vedená PPC kampaň dokáže za stejné peníze přivést dvojnásobek návštěvníků.

PPC reklama se často používá zároveň s jinými formami zvyšování viditelnosti webu, zejména s optimalizací pro vyhledávače, kterou vhodně doplňuje. Například u nových webů umožňuje překlenout období, než se web dostane do výsledků vyhledávání. PPC kampaně mohou také pomoci pokrýt klíčová slova, které se pomocí SEO pokrýt nepodařilo.[4]

Postup v PPC systémech

 1. V PPC systému zadavatel reklamy vytvoří reklamní inzerát s odkazem na svůj web.
 2. Zadá v jakých situacích se má reklama zobrazovat. Zadá také na základě jakých klíčových slov použitých v hledání se má reklama zobrazovat.
 3. Jakmile uživatel internetu hledá ve vyhledávači klíčová slova, zobrazí se nastavená reklama mezi placenými výsledky vyhledávání.
 4. Uživatel na reklamu klikne myší a přejde na webové stránky zadavatele.
 5. V PPC systému dojde k zúčtování platby za proklik.

Tento postup je samozřejmě velmi zjednodušený, ale vystihuje podstatu PPC systému

Výhody PPC reklamy

K hlavním výhodám PPC reklamy patří:

 • vysoká účinnost – se stejným rozpočtem PPC reklama přivádí více návštěvníků než jiné typy reklamy PPC reklama,
 • vynikající cílení – přivedení návštěvníci si častěji objednávají (říkáme, že mají vyšší konverzní poměr),
 • měřitelnost výsledků – PPC reklama umožňuje přesně spočítat návratnost investic, víte, kdy se vám ještě vyplácí,
 • rychlé spuštění – první návštěvníky můžete získat už za 15 minut,
 • flexibilita – PPC reklama umožňuje okamžitě reagovat na sezónní výkyvy v poptávce, propagovat akční nabídky apod.[5]

Jaké jsou nejčastější chyby při vytváření PPC kampaně?

 • Nesprávná volba klíčových slov – Vybrat špatná klíčová slova může znamenat, že reklama se zobrazí uživatelům, kteří nemají zájem o nabízený produkt nebo službu.
 • Nesprávná cílová stránka – Pokud uživatel klikne na reklamu, očekává, že se dostane na stránku, která odpovídá tématu reklamy. Pokud se dostane na nesouvisející stránku, je pravděpodobné, že odejde.
 • Nastavení špatného rozpočtu – Nastavení příliš nízkého rozpočtu může znamenat, že reklama se zobrazí jen velmi málokrát, naopak příliš vysoký rozpočet může znamenat, že se zbytečně vynakládají prostředky.
 • Nedostatečné monitorování – Nedostatečné monitorování výsledků kampaně může vést ke ztrátě peněz a snížení efektivity kampaně.[6]

Remarketing

Remarketing (někdy také retargeting) je způsob cílení PPC reklamy na uživatele, kteří již dříve propagovaný web navštívili. Cílem je znovu se připomenout. Na web si přidáte speciální kód, ten uživatele při návštěvě označí pomocí cookies, reklamní systém si ho tak zapamatuje. Příslušnou reklamu mu pak zobrazuje na dalších webech zapojených v obsahové síti.[7]

Odkazy

Reference

 1. wikipedia. . [online]. 28.1.2015 [cit. 2015-01-28]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Pay_per_click
 2. wikipedia. . [online]. 28.1.2015 [cit. 2015-01-28]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Pay_per_click
 3. adaptic.cz. . [online]. 28.1.2015 [cit. 2015-01-28]. Dostupné z: http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/ppc/
 4. adaptic.cz. . [online]. 28.1.2015 [cit. 2015-01-28]. Dostupné z: http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/ppc/
 5. adaptic.cz. . [online]. 28.1.2015 [cit. 2015-01-28]. Dostupné z: http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/ppc/
 6. mirkop.cz. . [online]. 25.5.2023 [cit. 2023-05-25]. Dostupné z: https://www.mirkop.cz/co-je-to-ppc-a-jak-na-ni/
 7. adaptic.cz. Co je remaketing. [online]. 4.2.2015 [cit. 2015-02-04]. Dostupné z: http://www.adaptic.cz/znalosti/slovnicek/remarketing/

Použitá literatura

DOMES, Martin. Google Adwords: jednoduše. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012, 144 s. Naučte se za víkend (Computer Press). ISBN 978-80-251-3757-4.

Klíčová slova

PPC, internetová reklama, Google AdWords, Sklik