Poruchy vůle

  • Vůle = bulie z řec. βουλία
  • Schopnost člověka zaměřit svoje aktivity k určitému cíli, s určitou motivací a s konkrétním výsledkem.
  • Poruchy vůle se málokdy objevují samostatně, většinou jako součást jiných poruch (např. u poruch emotivity, poruch myšlení, poruch vnímání a poruch pozornosti).
    • Abulie - úplná ztráta vůle
    • Hypobulie - snížená vůle, jde o míru zahájení činnosti, aktivity, často se kombinuje (stejně jako abulie) s apatií, s poruchou emotivity a psychomotorického tempa
    • Hyperbulie - nadměrné vyjádření nějaké rozhodnosti, opět na úkor kvality (zvýšená vůle nemusí být adekvátní té situaci – úkornost, úmornost, hyperagilnost), u mánií, pod vlivem psychotropních látek

Zdroje