Pracovní postoje

Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


 • vyjadřují vztah člověka ke světu a jeho jednotlivým komponentám, jsou relativně stálé
 • jsou to hodnotící vztahy k lidem, jevům, předmětům
 • mají polaritu – jsou krajně pozitivní až krajně negativní, také podle významnosti centrální (subjektivně významné) nebo periferní
 • nejčastěji mluvíme o:
 1. postoje k organizaci
 2. postoje k nadřízeným
 3. postoje k práci a jejím podmínkám
 4. postoje k pracovní skupině
 5. postoje k práci a jejím podmínkám (obsah práce, plat, fyzikální podmínky)
 6. postoje k mimopracovním podmínkám práce (bydlení, dojíždění do zaměstnání)

4 funkce postojů - Katz:

 1. adjustační funkce – pomáhá pracovníkovi zvládnout nové prostředí
 2. sebeochranná funkce – v nepříznivé situaci si vytváříme obranné postoje
 3. hodnotově expresivní funkce – nadřízený může verbálně demonstrovat své postoje
 4. funkce poznatková – postoje vytvářejí kritéria, která nám pomáhají v orientaci ve světě

Zdroje