Pracovní spokojenost

Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


 • pracovní činnost má dvě vzájemně spjaté stránky:
 1. objektivní – výkonnost, efektivita, kvalita práce
 2. spokojenost
 • jsou úzce spojeny, neplatí ale vždy, že spokojení podávají lepší výkon a naopak
 • pracovní spokojenost je třeba odlišovat:
 1. spokojenost v práci – vztahuje se k obecnějším podmínkám (toto pojetí převažuje)
 2. spokojenost s prací – spojeno s výkonem konkrétní činnosti
 • rozlišovat celkovou a dílčí pracovní spokojenost:
 1. spokojenost – je relativně stabilní nebo proměnlivá a má nějakou intenzitu
 2. spokojenost – jako aktuální stav a jako proces; jako reakce na pracovní situaci nebo jako osobnostní dispozice

dvě pojetí pracovní spokojenosti:

 1. jednodimenzionální pojetí pracovní spokojenosti - dostatek spokojenosti vyplývá z nedostatku nespokojenosti, dimenze spokojenost – nespokojenost
 2. dvoudimenzionální pojetí = Herzberg (hygienické faktory a motivátory)- spokojenost a nespokojenost je ovlivňována odlišnými skupinami faktorů, příklad – plat ovlivňuje nespokojenost, ale neovlivňuje spokojenost

Faktory pracovní spokojenosti

 • spokojenost závisí na mnoha faktorech

Vnější faktory

 • finanční ohodnocení
 • samotná práce
 • pracovní postup
 • způsob vedení
 • pracovní skupina
 • pracovní podmínky

Osobnostní faktory

 • věk
 • pohlaví
 • vzdělání
 • rodinný stav
 • pracovní zkušenost
 • intelekt, schopnosti
 • dále pracovní spokojenost ovlivňuje práce zajímavá, s určitou prestiží, rozmanitá, relativně autonomní, se zpětnou vazbou

Spokojenost a pracovní chování

 • interakce spokojenosti a pracovního chování je komplikovaná, mnoho proměnných – není vždy přímo úměrný vztah mezi výkoností a spokojeností
 • nejsilnější závislost prokázána u spokojenosti a absentérství, stejně tak i fluktuace
 • nevýrazný vztah spokojenosti a produktivity

Zdroje