Pracovní výcvik

Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


Východiska pro výcvik

 • výcvik má posílit motivaci a důvěru v sebe sama
 • výcvik je soubor aktivit, jehož cílem je zvýšení pracovních znalostí a dovedností nebo k modifikaci postojů a sociálního jednání pracovníkůod výcviku se očekává, že vede k učení, resp. zvyšuje pravděpodobnost učení a učení zvyšuje pravděpodobnost lepší výkonnosti
 • chceme-li zjistit, je-li potřeba výcviku musíme zhodnotit 3 komponenty:
 1. organizační analýza (cíle organizace, zdroje, prostředí, včasnost, image)
 2. úkolová analýza (činnosti, úkoly, operace, úkony)
 3. analýza pracovníků (kdo má být cvičen? – ten kdo má horší výkonnost nebo ten, co to dělá prvně)

možné aktivity psychologa v souvislosti s výcvikem pracovníků:

 • stanovení obsahu výcviku
 • přehled vhodných výcvikových metod
 • návrh metod
 • projekt hodnocení výcviku
 • provedení výcviku
 • měření výsledků výcviku

Hodnocení efektivity výcviku

 • kritérium reakce – dojem cvičených (užitečnost, zajímavost)
 • kritérium učení – co se účastníci naučili
 • kritérium chování či jednání – uvedení poznatků do praxe
 • kritérium výsledku – zisky organizace
 • validita výcviku – zda cvičený stačí na kritéria programu
 • validita transferová – zda cvičený dosáhl v práci úspěchu
 • validita interorganizační – zda je výcvik stejně efektivní pro všechny zaměstnance
 • validita intraorganizační – zda je stejně efektivní u různých organizací

Zdroje