Preprint

Preprint je označení článku, který ještě nebyl v recenzním řízením, ale je už někde dostupný. Spolu s termínem Postprint (elektronický článek, který už je po recenzním řízení) jsou tyto termíny v elektronické podobě označovány jako e-print.[1]

Článek před a po recenzním řízení

K pochopení termínu preprint je důležité, abychom pochopili, co je to recenzovaný článek. Existuje 20.000 odborných časopisů v mnoha zemích a jazycích, které se zabývají určitou problematikou. Články, které jsou zde publikované, prochází recenzním řízením, což je řízení, které trvá několik měsíců. Tyto články vydávají kvalifikovaní odborníci a schvalují je další kvalifikovaní odborníci, kteří se zabývají stejnou problematikou. Vyhodnocuje se zde, zda článek splňuje dané standardy kvality a obsahuje pouze pravdivé a ověřené informace.

Preprint je tedy článek, který je předložen jako návrh, neúplná, ale může být i konečná, verze článku před jeho publikováním nebo tiskem. Dál se s ním dá pracovat a autor může získat zpětnou vazbu od ostatních odborníků v dané problematice.

Článek, který je schválený a prošel tedy úspěšně recenzním řízením, je publikován v odborném časopise a může se rozšiřovat dále do světa v mnoha jazycích. U těchto článků se zveřejňuje jejich autor i s adresou a čtenáři těchto článků mohou kontaktovat autora a požádat ho o dotisk.[2]

Význam preprintu

Preprint může autor zveřejnit sám, neporušuje tím žádné autorské právo, protože on je autorem a může si s ním tedy volně nakládat. U postprintu toto právo upravuje smlouva s nakladatelem, který tento článek bude zveřejňovat.

Preprint je významný hlavně v konceptu otevřeného přístupu, tzv. Open Access, který zajišťuje trvalý, bezplatný a okamžitý přístup k vědeckým informacím.[3]

Preprintové archivy

ArXiv je preprintový archiv který slouží pro uložení vědeckých článků z oblasti matematiky, fyziky, informatiky, biologie, astronomie a statistiky. V roce 1991 jej vytvořil Paul Ginsparg. Uživatelé tohoto archivu chtěli, aby tyto články byly používány po dlouhou dobu, tudíž i po jejich recenzním řízení, jako postprinty. Pro označení těchto článků je termín e-print.[4]

Odkazy

Reference

  1. Preprint. E-zdroje: Informace přímo na vašem monitoru [online]. 30. 8. 2010 [cit. 2017-01-07]. Dostupné z: http://e-zdroje.vsb.cz/preprint/
  2. HARNAD, Stevan. Eprints: Electronic Preprints and Postprints [online]. Department of Electronics and Computer Science University of Southampton Highfield, Southampton, UNITED KINGDOM, [cit. 2017-01-07]. Dostupné z: http://users.ecs.soton.ac.uk/harnad/Temp/eprints.htm
  3. Preprint. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-01-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Preprint
  4. ArXiv. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2017-01-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/ArXiv

Související články

Open Access
Recenzní řízení

Klíčová slova

Preprint, Open Access, článek