Ptolemajština

Ptolemajština je specifickým způsobem zápisu klasického hieroglyfického písma a jazyka, používaným v Egyptě v Ptolemaiovské a Římské době. Jedná se o monumentální texty, psané na chrámové zdi, a až na výjimky nemají paralely v textech zapisovaných na papyrus. Jazyk, kterým jsou tyto texty psané, byl za vlády Ptolemaiovců již jazyk mrtvý, udržovaný v kněžských kruzích v rámci starobylé náboženské tradice.[1]

Ptolemajština se vyvinula z původních hieroglyfů, ale má mnohem více znaků. Používá mnoho nových ideogramů a determinativů, ale mnohem častěji než v klasické egyptštině se objevuje i alfabetické psaní. Častým jevem je také záměrná záměna znaků se stejnou nebo podobnou fonetickou hodnotou. Objevují se zde záměrně archaizující tendence, ať už jde o větné konstrukce nebo způsob zápisu, a to návrat často nejen ke klasické egyptštině, ale i k nejstarší egyptštině Textů pyramid. Způsob zápisu i samotný jazyk se může různě lišit v jednotlivých oblastech.[1]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 Fairman, H. W. 1945 : "An Introduction to the Study of Ptolemaic Signs and their Value", BIFAO 43, s. 51 - 138.