Rechmire

Scéna z Rechmireovy hrobky

Vysoce postavený úředník z období vlády Thutmose III. a Amonhotepa II. Jeho nejvyšším titulem byl titul vezíra. Další tituly:

V jeho hrobce v Šéch Abd el-Kurně číslo 100, se kromě biografie nachází také text označovaný jako Povinosti vezíra, v němž jsou do posledního detailu popsána jeho pracovní náplň. Také má ve své hrobce zobrazeno přinášení darů či tributu cizinci. Zkoumání této hrobky je poněkud znesnadněno poměrně rozsáhlým poničením výzdoby během řádění přivrženců boha Atona, kteří některé části výzdoby systematicky zničili. Zmiňovaná scéna se nachází v prostoru kaple a to na západní stěně. Ve čtyřech registrech jsou zde zobrazeni zástupci různých národů, jak předstupují se svými komoditami před Rechmiea, který s pomocí svých podřízených píše seznam donesených věcí. Horní registr je zaplněn postavami syropalestinského a egejského vzhledu, což je vyjádřeno jako rozdílnými oděvy a účesy, tak také předměty, které nesou. Jejich zobrazení je tak přesné, že lze zobrazení srovnat s archeologickými nálezy z daných oblastí.

Literatura

Davies N. de G. 1973: The Tomb of Rekh-mi-re at Thebes. London.

Newberry P. E. 1900: Life of Rechmire. London.

Van Den Boorn G. P. F. 1988: Duties of the Vezier. London.

Cline, E. - O´Connor, D. eds. 2006: Thutmose III. A New Biography. Michigan.