Robert E. Kahn

Robert E. Kahn.jpg
Robert E. Kahn

Celým jménem Robert Elliot Kahn „Bob“ (23. prosince 1938) je americký elektrotechnik, který spolu s Vintem Cerfem vytvořil TCP/IP. Je jedním z „otců“ internetu.

Životopis

„Bob“ Kahn se narodil v New Yorku v Brooklynu. V roce 1960 vystudoval bakalářský titul v oboru elektrotechniky na City College of New York. Roku 1962 vystudoval magisterský titul na Princetonu a o dva roky později také doktorát. Poté začal pracovat na zpracování informací technického úřadu (IPTO) v rámci organizace DARPA.

Na podzim roku 1972 představil ARPANET s připojením na 20 různých počítačů na mezinárodní počítačovou komunikaci. Což bylo po té, co si lidé uvědomili důležitost přepojování paketů. Spolu s Vintem Vint Cerfem vyvinul TCP/IP protokol.[1]

Poté co se stal vedoucím IPTO začal největší počítačový program na výzkum a vývoj pro federální vládu USA. Po třinácti letech v agentuře DARPA v roce 1986 odešel a založil korporaci pro národní výzkumné iniciativy (NCRI) a od roku 2015 má post předsedy, prezidenta a generálního ředitele.[2]

Internet

Slovo pochází z původně latinské předpony inter (mezi) a anglického net (síť). Původně šlo o název jedné ze sítí, ovšem pojem se uchytil a nyní označuje celou síť.[3]

Celosvětový systém propojených počítačových sítí, díky kterým mezi sebou počítače komunikují. Společným cílem je bezproblémová komunikace.
Při práci na projektu se satelitními paketovými sítěmi, přišel s prvními nápady na to, co se později stalo TCP protokolem. Ten byl určen jako náhrada za dřívější síťový protokol NCP, který byl použit v ARPANETu. Při tomto při formování základů architektonické síti hrál hlavní roli. Umožnilo by to počítačům a sítím na celém světě vzájemně komunikovat. A to bez ohledu na to jakým hardwarem či softwarem by ostatní počítače v každé síti disponovali.

Díky malým dílčím úsekům v celé síti by mělo být možné komunikovat s každým přes specializované počítače. Každá část sítě mohla být bodem selhání nebo by měla být schopna řídit celou síť. Každý útržek informace zaslané prostřednictvím sítě měla pořadové číslo, aby bylo zajištěno, že byly řešeny ve správném pořadí na cílovém počítači a možnost detekovat ztrátu některého z nich.

Počítač, který poslal informaci do jiného, bude vědět, že byl úspěšně přijat. Pokud se posílaná informace během cesty z jednoho počítače do druhého ztratila, bude detekována po vypršení časového limitu, který uzná, že nebylo potvrzeno přijetí. Každý kus informace posílané prostřednictvím sítě by bylo doprovázeno kontrolním součtem, který vypočítá původnímu odesílateli a kontrolu konečnému příjemci, aby bylo zjištěno, že informace nebyla jakýmkoli způsobem během cesty poškozena.

Každý počítač napojený na internet má svou IP adresu. Pro lepší zapamatování se používá doménové jméno, např.: www.wikisofia.cz.

Ocenění

1994 – Marconiho cena

1997 – Národní medaile technologie, Národní medaile technologie a inovace

2004 – Prezidentská medaile svobody

2013 – Cena královny Alžběty za inženýrství


Robert E. Kahn také získal čestné tituly z Princetonské univerzity, univerzity v Pise, University College v Londýně a mnoho dalších.


V roce 2012 byl také uznán jako čestný doktor Saint Petersbugské univerzity v informační technologii, mechaniky a optiky.


Odkazy

Reference

  1. Robert Kahn. Computer history museum, 2016. Dostupné také z: http://www.computerhistory.org/fellowawards/hall/bios/Robert,Kahn/
  2. Robert E. Kahn. San Francisco: Wikipedia. Dostupné také z: https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Kahn
  3. Internet. San Francisco: Wikipedia. Dostupné také z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet