Vint Cerf

Vint Cerf, Bangalore 2007 3.jpg
Vint Cerf, Bangalore 2007 3


Celým jménem Vinton Gray Cerf se narodil 23. června v New Hawenu v Connecticutu. Vint Cerf je informatik a tzv. „otcem internetu“[1].
Momentálně se zabývá meziplanetárním internetem.


Životopis

Po získání bakalářského titulu v roce 1965 z matematiky ze Stanfordské univerzity nastoupil na dva roky do IBM jako systémový inženýr. Poté vystudoval Californskou univerzitu v Los Angeles, kterou zakončil v roce 1970 magisterským diplomem z počítačových věd. Vrátil se zpět na Stanford, kde dokončil doktorát z počítačových věd v roce 1972.[2]

V Californské univerzitě Vint Cerf napsal komunikační protokol pro ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) Označován za Zárodek internetu. První počítačová síť založená na přepojování paketů. Zapojena byla roku 1969 a odpojena 1990. UCLA (University of California Los Angeles/Californská univerzita v Los Angeles) byla mezi prvními uzly ARPANETu. Při práci na protokole se Vint Cerf setkal s Robertem E. Kahnem, elektrotechnikem, který tehdy byl vedoucí vědecký pracovník v Bolt Beranek & Newman. Podle Vinta Cerfa patří profesionální vztah s Robertem E. Kahnem mezi nejdůležitější v jeho kariéře.

Robert Kahn v roce 1972 začal pracovat v DARPA jako programový manažer v Information processing techniques office (IPTO). Roku 1973 Robert Kahn přiblížil Vintovi Cerfovi síť s přepínáním paketů. Spolu brzy vypracovali předběžnou verzi sítě jménem Internet ARPA. Vint Cerf se k Robertu Kahnovi připojil v IPTO roku 1976 a spolu řídili projekty na vytváření sítí.

Cerf opustil organizaci DARPA v roce 1982, stal se viceprezidentem v MCI Communications Corporation, kde vydržel do roku 2003 a pokračoval v práci na tom, aby se Internet stal veřejně přístupným médiem. V MCI se snažili vyvíjet MCI Mail, první komerční e-mailovou službu pro Internet. Od roku 1992 – 1995 byl zakládajícím prezidentem Internet Society a od roku 1998 – 2007 působil na postu 1. předsedy pro Internetové sdružení pro rozdělování jmen a čísel. Roku 2005 odešel a stal se viceprezidentem ve společnosti Google Inc.

ARPANET

Byl financován agenturou ARPA (od roku 1972 DARPA) což je agentura ministerstva obrany USA pro pokročilé výzkumné projekty. ARPANET měla původně být pouze experimentální síť, která měla za úkol prověřit fungování systému pro využití přepojování paketů. Neměla mít centrální složku, aby fungovala, i kdyby byly některé části zničeny. Hlavním cílem bylo umožnit vzdálený přístup k nejvýkonnějším počítačům té doby.


Čtyři počítače na čtyřech univerzitách se staly základem této sítě.

1) University of California Los Angeles

2) Stanford Central Research Institute

3) University of California Santa Barbara

4) University of Utah'[3]

Protokol TCP/IP

Vint Cerf
spolu s Bobem Kahnem vytvořili komunikační protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol neboli primární přenosný protkol/protokol síťové vrstvy) obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v síti a zárověň to je hlavní protokol Internetu.

Je rozdělen do čtyř vrstev, které znázorňují hierarchii činností. Je přesně definována výměna informací mezi vrstvami. Nižší vrstva poskytuje své služby vrstvě vyšší.[4]

Vrstvy TCP/IP

1) aplikační

2) transportní

3) síťová

4) síťového rozhraní'

Ocenění


1996 - Památeční cenu Yuiriho Rubinského a cenu SIGCOMu.

1997 – Cena Grahama Bella, Národní medaile za technologie a inovace

1998 – Marconiho cena

A další…

Odkazy

Reference

  1. Vint Cerf. Wikipedie, 2016. Dostupné také z: https://en.wikipedia.org/wiki/Vint_Cerf
  2. Vinton Gray Cerf. Encyklopedia Britannica, 2014. Dostupné také z: http://www.britannica.com/biography/Vinton-Gray-Cerf
  3. ARPANET. Wikipedia, 2016. Dostupné také z: https://cs.wikipedia.org/wiki/ARPANET
  4. Wikipedia. 2015. Dostupné také z: https://cs.wikipedia.org/wiki/TCP/IP