Robert Saxton Taylor

Robert Saxton Taylor byl vlivný knihovník a výrazný odborník v oboru informačních věd. Jeho výzkumy a publikace jsou většinou zaměřeny na samotné uživatele informačních systémů a služeb.[1]

Život


Narodil se 15. června 1918 ve městě Ithaca státu New York. Po získání bakalářského titulu z historie na Cornellově univerzitě pracoval na krátkou dobu jako sportovní reportér, ale roku 1942 byl povolán do armády. Sloužil jako člen kontrašpionážního sboru až do roku 1947, kdy se vrátil do Spojených států. Začal chodit na Columibjskou univerzitu a roku 1950 získal magisterský titul z knihovnictví.

V letech 1956 až 1967 pracoval jako knihovník a profesor informačních věd na Lehigh University. Následně pracoval jako profesor a poté i ředitel v knihovně na Hampshire College mezi lety 1967 až 1972. Roku 1972 se stal děkanem na Syracuse University, kde působil až do roku 1981.[2]

Zemřel 1. ledna 2009 ve věku 90 let po dlouhodobé nemoci v Syracuse. Jeho práce jsou nadále uložené ve speciálním oddělení v knihovně na Syracuse University.[3]

Významná práce v oboru informační vědy

Taylor v roce 1963 navrhl, aby se rozdělil přístup k informační vědě na dva směry - informační vědu a informační inženýrství. Informační inženýrství by se vztahovalo k diskuzím o vývoji a provozu informačních systémů, indexování a abstrahování.[4]
Zavedl obor Informační studia na Syracuse University (vycházel z oboru Knihovní vědy).[2]

Robert S. Taylor publikoval knihu Value-added processes in information systems, kde zdůrazňuje, že informační systémy jsou o potřebách uživatelů. A právě Value-added process (proces tzv. přidané hodnoty) poskytuje rámec pro analýzu těchto systémů. Tento proces zjednodušuje zaběhlé systémy a má šest kategorií:

 • Ease of use (snadnost použití) - kde rozhraní, například prohlížení internetu, či formátování, je přidanou hodnotou a procesem přidané hodnoty je kupříkladu řazení podle abecedy či zvýraznění termínů
 • Noise reduction (snížení hluku) - přidaná hodnota - přesnost, souvislost; proces přidané hodnoty - kontrola slovní zásoby, filtrování, indexování
 • Quality (kvalita) - přidaná hodnota - přesnost, spolehlivost; proces přidané hodnoty - kontrola kvality, editace
 • Adaptability (adaptace) - přidaná hodnota - jednoduchost, flexibilita; proces přidané hodnoty - poskytnutí schopnosti manipulace s daty, hodnocení relevance
 • Time-Saving (úspora času) - přidaná hodnota - rychlost odezvy; proces přidané hodnoty - snížení doby zpracování
 • Cost-Saving (úspora nákladů)

Další významnou prací byla kniha Question-negotiation and information-seeking in libraries, v níž R. S. Taylor popisuje vyhledávání informací a informační chování. Existují dva různé způsoby, jak lze informace v knihovnách najít, buďto hledat sám, nebo se zeptat knihovníka. K vyhledání informací prostřednictvím knihovníka by se mělo tázat ve čtyřech úrovních potřeb:

 • 1) Viscerální (vnitřní) potřeba - uvědomělé či neuvědomělé určení potřeby (tato potřeba ještě není otázkou)
 • 2) Vědomá potřeba - vědomý popis potřeby, který pravděpodobně bude nejednoznačný. V této fázi může tazatel mluvit s někým jiným, aby se lépe soustředil a doufat, že ostatní budou rozumět jeho nejednoznačnosti, nebo že se tato nejednoznačnost ztratí v procesu komunikace
 • 3) Formovaná potřeba - v této úrovni tazatel vytvoří kvalifikované a racionální prohlášení o potřebě, konkrétně popíše oblast v látce, které nerozumí (potřeba již ve formě otázky, na této úrovni je často knihovník vnímán jako informační systém).
 • 4) Kompromitování potřeby - v poslední úrovni se otázka uvede do informačního systému, vyobrazení potřeby tazatele v rámci daného systému a jeho souborech[5]

Dílo

Knihy

 • 1965 - Manual for the analysis of library systems
 • 1967 - Question-negotiation and information-seeking in libraries
 • 1970 - The making of a library; the academic library in transition
 • 1985 - Value-added processes in information systems

Ocenění

 • 1972 - ocenění za nejlepší knihu v oblasti informačních věd od ASIS (dnes ASIS&T - Association for Information Science and Technology, roku 1968 byl R. S. Taylor zvolen prezidentem tohoto sdružení)
 • 1992 - získal cenu za zásluhy, taktéž od ASIS

Odkazy

Reference

 1. Robert Saxton Taylor. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-. poslední aktualizace 30. 10. 2015. [cit. 2015-12-28]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Saxton_Taylor
 2. 2,0 2,1 Taylor. SYRACUSE UNIVERSITY. University of South Carolina [online]. 2013 [cit. 2015-12-28]. Dostupné z: http://faculty.libsci.sc.edu/bob/ISP/taylor.htm
 3. Robert Taylor Papers An inventory of his papers at the Syracuse University Archives. [online]. [cit. 2015-12-29]. Dostupné z: http://archives.syr.edu/collections/fac_staff/sua_taylor_r.htm
 4. Robert Saxton Taylor. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- , poslední aktualizace 30. 10. 2015 [cit. 2016-01-30]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Saxton_Taylor
 5. TAYLOR, Robert Saxton a R. S. TAYLOR. Question-negotiation and information seeking in libraries. College [online]. 1968, 29: 178-194 [cit. 2015-12-28]. ISSN 00100870. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lls&an=521782060&scope=site

Související články

Klíčová slova

informační věda, informační systém, knihovnictví