Roger K. Summit

Roger Kent Summit (* 14. září 1930 Detroit, Michigan, USA) informační specialista, zakladatel moderního světového informačního průmyslu.

Dětství

Roger Kent Summit se narodil 14. září 1930 v Detroitu, ve státě Michigan. Od čtyř let vyrůstal v nedalekém Dearborn, kde oba jeho rodiče pracovali jako učitelé. Otec Paul vyučoval botaniku a později působil na škole též v roli výchovného poradce, matka Mildred učila anglický jazyk. Po svých hudebně vzdělaných rodičích zdědil Roger hudební nadání a zájem o hudbu – hraje na trombón, klavír a lesní roh.[1][2]

Vzdělání

V Dearborn absolvoval základní školu Edison Elementary a mezi lety 1944 – 1946 studoval dva roky soukromou střední internátní školu Cranbrook v Bloomfield Hills. Mezi lety 1946 – 1948 studoval na škole Dearborn High School, školu absolvoval s vyznamenáním a díky výborným studijním výsledkům získal dvě stipendia, která mu umožňovala studium na řadě univerzit v USA. V roce 1948 nastoupil na Stanford University v Kalifornii, kde studoval psychologii. Univerzitu absolvoval v roce 1952 s titulem bakaláře. V letech 1952 – 1955 absolvoval Roger K. Summit povinnou vojenskou službu u amerického námořnictva. Během korejské války působil jako komunikační důstojník na lodi USS Valley Forge. Po skončení vojenské služby nastoupil s pomocí čtyřletého stipendia na podporu válečných veteránů ke studiu na Podnikatelské fakultě na Stanford University a v roce 1957 zde získal titul M.B.A. V roce 1965 na Stanford University dokončil dizertaci a získal doktorát z managementu s titulem Ph.D. [3]

Kariéra

Model ABES

V průběhu svého doktorského studia nastoupil v létě 1960 do firmy Lockheed Missiles and Space Company, kde se zpočátku věnoval využití počítačů při vyhledávání informací. Jako zamýšlený základ své disertační práce vytvořil model ABES (Aerospace Business Environment Simulator) a v roce 1962 provedl školení vrchního managementu firmy na využívání tohoto modelu. Model ABES představoval počítačovou simulaci hospodaření podniku za účelem optimálního využití zdrojů společnosti – zohledňoval například vliv platů na produktivitu zaměstnanců, přijímání a propouštění zaměstnanců a v konečném důsledku vliv jednotlivých rozhodnutí na celkovou konkurenceschopnost společnosti a její šanci na získání státních zakázek.[4]

Information Science Laboratory

V roce 1964 Summit s kolegy přesvědčuje firmu Lockheed k vytvoření tzv. Information Science Laboratory a zakoupení prvního počítače 3. generace – IBM 360/30. Velkou výhodou tohoto počítače byla jeho kompatibilita se všemi počítači 3. generace a navíc umožňoval vzdálený přístup k centrálně uložené databázi. Laboratoř se zaměřila na několik projektů (mmj. na automatizované hraní bridže).[5] Summit později dostal na starost projekt zaměřený na vyhledávání informací. Pracovní tým sestával z šesti odborníků a pod Summitovým vedením vytvořil systém, který se stal předchůdcem pozdějšího Dialogu. V roce 1966 získává firma Lockheed kontakt od NASA na zpřístupnění databáze NASA STAR (Scientific and Technical Aerospace Reports), čítající v té době na 300.000 citací. V roce 1968 získává Summit pro Lockheed od NASA kontrakt na vývoj online vyhledávacího systému pro databázi leteckého průmyslu. Výsledkem je systém NASA/RECON (REmote CONsole Information Retrieval Service) využívající selekční jazyk Dialog. Následovaly kontrakty od společností AEC (Atomic Energy Commission) a ESRO (European Space Research Organization). V roce 1969 pak Summit dojednává přelomový kontrakt s U.S. Office of Education na zpřístupnění databáze ERIC (Educational Resources Information Center). Součástí kontaktu totiž byl závazek, že databáze ERIC bude umístěna přímo na počítači ve firmě Lockheed v Palo Alto a odtud se bude poskytovat přístup. Na rozdíl od předchozích kontraktů se tak zákazník stával závislým na poskytování služeb skupiny okolo Summita – pozdějšího Dialogu.[6]

Dialog

Roku 1972 byl Summit u vzniku první světové komerční online služby – Dialogu (Dialog Information Retrieval Service) se sídlem v kalifornském Palo Alto. V čele Dialogu setrval Roger K. Summit do konce roku 1991, kdy odešel do důchodu.

Odkazy

Reference

  1. HORVÁTH, David. Profesní a osobní život Rogera Summita. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 3 [cit. 2016-01-30]. urn:nbn:cz:ik-13606. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13606
  2. Roger Summit [online]. [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: http://faculty.washington.edu/kendo/rogersummit.html
  3. HORVÁTH, David. Profesní a osobní život Rogera Summita. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 3 [cit. 2016-01-30]. urn:nbn:cz:ik-13606. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13606
  4. VARTABEDIAN, Alan. Management Control Theory. The Michigan Technic. 1962, LXXXI(2), s. 13. - 15. Dostupné také z: https://goo.gl/6XrGRd
  5. HORVÁTH, David. Profil databázového centra Dialog [The Profile of Dialog]. Praha, 2006. s. 16. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví 2006. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Rudolf Vlasák. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120065009
  6. HORVÁTH, David. Profil databázového centra Dialog [The Profile of Dialog]. Praha, 2006. s. 16-20. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví 2006. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Rudolf Vlasák. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120065009

Použitá literatura

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

Dialog, databázová centra, Roger Kent Summit, informační průmysl