Samuel Clemens Bradford

Samuel Clement Bradford

S.C. Bradford (* 10. 1 .1878, + 13. 11. 1948) byl britský matematik, knihovník a jeden ze zakladatelů bibliometrie. Je znám především pro zformulování Bradfordova zákona rozptylu.

Biografie

Narodil se a studoval v Londýně, na zdejší univerzitě získal doktorát z chemie. Ačkoli se nikdy předtím knihovnictvím nezabýval, byl od roku 1899 asistentem v Science Museum Library. Roku 1925 se pak stal ředitelem knihovny a v roce 1930 i jejím správcem.
V důchodovém věku Bradford pěstoval růže a psal knihy - jednak na téma pěstitelství, jednak o shromažďování a třídění informací. Nejstěžejnějším dílem je zřejmě jeho kniha Documentation, která vyšla v roce 1948.[1]

Kariéra

Do svého důchodu v roce 1937 výrazně pozvedl význam Science Museum Library a rozšířil její sbírku, svého času šlo o největší sbírku vědecké literatury v Evropě. Zároveň tak položil základ ke vzniku National Lending Library for Science and Technology jejíž vznik od začátku podporoval[2] a umožnil vznik vyhledávacích a informačních center financovaných z Ministerstva vědy a technologie.[3]
Již od začátku svého působení Bradford prosazoval tzv. mezinárodní desetinné třídění, které podle něj usnadňovalo vyhledávání a klasifikaci informací. Zavedl jej v Science Museum Library a podporoval jeho využívání. Na jeho základě stojí i jím vytvořený Bradfordův zákon zjišťující rozptyl dokumentů v určité vědní oblasti.[4]
Roku 1927 založil spolu s Alanem Pollardem British Society of International Bibliography (BSIB) a v roce 1945 byl zvolen místopředsedou FID (Federation for Information and Documentation)[3] a o dva roky později i předsedou jejího výboru.[2]


  1. Samuel C. Bradford [online]. 2015 [cit. 2016-1-26]. Dostupné z: http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/samuel_c._bradford
  2. 2,0 2,1 WEDGEWORTH, Robert. World Encyclopedia of library and information services. 3rd ed. Chicago: American Library Association, 1993, xvii, 905 s., [16] s. obr. příloh. ISBN 0838906095.
  3. 3,0 3,1 [EDITED], by W. Boyd Rayward. European modernism and the information society: informing the present, understanding the past. Aldershot, Hants, England: Ashgate, 2008, 343 s. ISBN 0754649288.
  4. EDITED, by John Feather and Paul Sturges. International encyclopedia of information and library science. 2nd ed. London: Routledge, 2003.