Serapis

Jméno

Serapis (též Sarapis) byl synkretickým božstvem ptolemaiovské doby, který v sobě slučoval aspekty egyptského boha Usira, posvátného býka Apida (Hapiho) a významných a populárních řeckých božstev Dia a Dionýsa.[1]

Ikonografie a sféry vlivu

Bůh Serapis

Tento bůh býval většinou zobrazován v lidské podobě, v řeckém oděvu, s řeckým účesem a plnovousem, na hlavě mívá košík na ovoce (tzv. kalathos) nebo měřici na obilí.Někdy mívá i beraní rohy.[2]


Mýty a funkce

Jelikož Serapis v sobě spojoval aspekty různých egyptských i řeckých božstev, jeho pole působnosti bylo poměrně široké. Byl vládnoucím bohem, ale zároveň v sobě zahrnoval aspekty léčitelského božstva, boha plodnosti, ale také patrona smrti a vzkříšení. Kvůli jeho usirovským aspektům byla za jeho manželku považována bohyně Eset.[3]


Kult

Nejvýznamnějším centrem Serapidova kultu bylo alexandrijské Serapeum.[4] Jeho kult byl rozšířen i za hranice Egypta.

Reference

  1. Pinch 2002: 36
  2. Wilkinson 2003: 128
  3. Janák 2005: 155
  4. Verner 2010: 473-493

Literatura

Bommas, Martin 2012. Isis, Osiris, and Serapis. In Riggs, Christina (ed.), The Oxford handbook of Roman Egypt, 419-435. Oxford: Oxford University Press.

Colazilli, Alessandra 2014. The worship of Isis and Serapis in Nomentum (Rome): some epigraphic and archaeological evidence. Journal of Ancient Egyptian Interconnections 6 (2), 1-9

Janák, J. 2005: Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta, 1. vyd. Praha: Libri.

Pinch, G. 2004 : Egyptian mythology: a guide to the gods, goddesses, and traditions of ancient Egypt. New York: Oxford University Press.

Pinch, G. 2002 : Handbook of Egyptian mythology. Handbooks of World Mythology. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.

Pfeiffer, Stefan 2008. The god Serapis, his cult and the beginnings of the ruler cult in Ptolemaic Egypt. In McKechnie, Paul and Philippe Guillaume (eds), Ptolemy II Philadelphus and his world, 387-408. Leiden: Brill.

Verner, M., 2010: Chrám světa: svatyně, kulty a mysteria starověkého Egypta. Praha: Academia.

Wilkinson, Richard H. 2003 :The complete gods and goddesses of ancient Egypt, London: Thames and Hudson.