Seznam multioborových databází šedé literatury

Abecední seznam základních databází ukládajících šedou literaturu v multioborovém spektru.

CORDIS[1]

 • Community Research and Development Information Service
 • URL http://cordis.europa.eu/
 • Provozovatel: Úřad pro publikaci Evropské unie - spadá pod Evropskou komisi

Veřejný repozitář a portál pro informace o výzkumných projektech financovaných Evropskou unií. Systém nabízí vícejazyčné rozhraní a shrnutí a plné texty. Historie báze dat sahá do roku 1990.

La Documentation francaise[2]

Francouzský veřejný publikační systém sloužící jako národní systém pro registraci vědeckých a administrativních zpráv. Sbírá dokumenty ze sféry orgánů a organizací státní a regionální správy Francie. Rozhraní je ve francouzském jazyce.

DRIVER[3]

DRIVER je síť digitálních repozitářů napříč vědními obory. Sdružuje dokumenty 295 repozitářů z 38 zemí světa. Dohromady čítá přes 285 000 vědeckých dokumentů - články, disertace, knihy, přednášky a zprávy. Je považován za největší iniciativu svého druhu v zlepšování dostupnosti vědeckých informací. DRIVER byl původně testovací databáze, na kterou v r. 2007 navázal DRIVER II, jež je ostrou verzí. V současné době je přesměrován na OpenAIRE.

E-print network[4]

Systém pro zpřístupňování preprintových materiálů z oblasti vědy a techniky. Slouží především vědeckým pracovníkům pro vzájemné sdílení výsledků jejich práce. Obsahuje preprinty, dotisky, technické zprávy, konferenční publikace nebo jiné prostředky elektronické komunikace.

eScholarShip[5]

EScholarShip poskytuje otevřený přístup k řadě zdrojů z akademického prostředí. Nabízí publikační služby a vyhledávací prostředí především pro vědce a vědeckou práci spojenou s činností Kalifornské univerzityu. V databázi nalezneme knihy, časopisy, papery, preprinty, konferenční materiály a postprinty.

FDsys[6]

Systém obsahuje kolekci oficiálních administrativních materiálů vlády USA s plnými texty.

NARCIS[7]

 • National Academic Research and Collaborations Information System
 • URL http://www.narcis.nl/
 • Provozovatel: Nizozemská královská akademii umění a vědy

Brána k odborným informacím v Nizozemsku pro univerzitní pracovníky, výzkumníky a studenty. NARCIS nabízí přístup k vědeckým informacím včetně repozitářů nizozemských univerzit.

NTIS[8]

 • National Technical Information Service
 • URL http://www.ntis.gov/
 • Provozovatel: US Department of trade

Systém shromažďuje technické zprávy z USA v oblastech vědy, techniky a obchodu. Původně dostupné v rozhraní FedWorld, nyní součástí ostatních bází dat NTIS.

NUŠL[9]

 • Národní úložiště šedé litaratury
 • URL http://www.nusl.cz/
 • Provozovatel: Národní technická knihovna

Český archiv informací o šedé literatuře vznikající ve vědě technice a vzdělávání. NUŠL také systematicky sbírá metadata u digitálních dokumentů a snaží se o spolupráci se zahraničními systémy šedé literatury. Na podporu informovanosti o šedé literatuře pořádá konference a semináře

OpenAIRE[10]

OpenAIRE je síť repozitářů, archivů a časopisů s otevřeným přístupem. Spolupracuje na něm 50 partnerů z Evropské unie i mimo ni. Původně projekt začínal jako tříletý (od. r. 2009 do r. 2012), momentálně na něj navazuje projekt OpenAIRE2020, od 1.1.2015 do r. 2020. Databáze shromažďuje data a publikace z výzkumu a vývoje nezávisle na vědní disciplíně.

OSTI[11]

 • Office of Scientific & Technical Information
 • URL http://www.osti.gov/
 • Provozovatel: U. S. Department of Energy

Vědecký portál pro šedou literaturu typu technických zpráv. Volně přístupné dokumenty přes on-line rozhraní z různých, především technických, zdrojů.

OpenDOAR[12]

Adresář akademických repozitářů s open access přístupem. V Adresáři je dbáno na kvalitní kontrolu a na kvalitu přidávaných repozitářů. Jedná se o klíčový zdroj pro Open Access komunitu.

OpenGrey[13]

OpenGrey je multioborová evropská databáze zaměřující se na šedou literaturu. Zajišťuje přístup k více než 700 000 bibliografickým záznamům a umožňuje lokalizaci samotných dokumentů. Projekt navazuje na systém SIGLE (System for Grey Literature in Europe).

PUMAlab[14]

Systém pro zpřístupnění sítě institucionálních repozitářů v Itálii. Zveřejňuje publikované i polopublikované dokumenty. U open access dokumentů připojuje plný text.

ROAR[15]

ROAR je registr repozitářů s otevřeným přístupem s pravidelnou a pečlivou aktualizací. Nabízí přehledné vyhledávání pomocí mnoha parametrů.

Science.gov[16]

Brána do vědeckých a výzkumných informací ze státní sféry USA. Sdružuje 19 vědeckých organizací a 20 federálních agentur, které dohromady dávají k dispozici přes 200 milionů stránek informací.

 1. CORDIS: Community Research and Development Information Service [online]. Publications Office of the European Union, 199- [cit. 2015-04-15]. Dostupná: http://cordis.europa.eu/home_en.html.
 2. La Documentation francaise [online]. Direction de l'information légale et administrativ, 2012- [cit. 2015-04-15]. Dostupná: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/.
 3. DRIVER:Digital Repository Infrastructure Vision for European Research [online]. Europian Comission, 2007- [cit. 2015-04-15]. Dostupná z: http://www.driver-community.eu/.
 4. E-print network [online]. U.S. Department of Energy, 2013- [cit. 2015-04-15]. Dostupná z: http://www.osti.gov/epsearch/search.html.
 5. eScolarShip [online]. University of California, 2012- [cit. 2015-04-15]. Dostupná z: http://escholarship.org/.
 6. FDsys: Federal Digital System [online]. Federal Digital System , 20-- [cit. 2015-04-15]. Dostupná z: http://www.gpo.gov/fdsys/.
 7. NARCIS: National Academic Research and Collaborations Information System[online]. Nizozemská královská akademii umění a vědy, 2011- [cit. 2015-04-15]. Dostupná z: http://www.narcis.nl/.
 8. NTIS: National Technical Information Service [online]. US Department of trade, 1991- [cit. 2015-04-15]. Dostupná z: http://www.ntis.gov/.
 9. NUŠL: Národní úložiště šedé litaratury [online]. Národní technická knihovna, 2012- [cit. 2015-04-15]. Dostupná z: http://www.nusl.cz/.
 10. OpenAIRE: Open Access Infrastructure for Research in Europe [online]. Europian Comission, 2009- [cit. 2015-04-15]. Dostupná z: https://www.openaire.eu/.
 11. OSTI: Office of Scientific & Technical Information [online]. U. S. Department of Energy, 2005- [cit. 2015-04-15]. Dostupná z: http://www.osti.gov/.
 12. OpenDOAR: Directory of Open Accces Repositories [online]. University of Nottingham, 2006- [cit. 2015-04-15]. Dostupná z: http://www.opendoar.org/.
 13. OpenGrey [online]. INIST, 1997- [cit. 2015-04-15]. Dostupná z: http://www.opengrey.eu/.
 14. PUMAlab: Publication management [online]. Institute of Information Science and Technologies, 2011 [cit. 2015-04-15]. Dostupná z: http://pumalab.isti.cnr.it/index.php/it.
 15. ROAR: Registry of Open Access Repositories [online]. University of Southampton, 2011 [cit. 2015-04-15]. Dostupná z: http://roar.eprints.org/.
 16. Science.gov [online]. NTIS, 2002 [cit. 2015-04-15]. Dostupná z: http://www.science.gov/.