Současné oblasti zájmu psychologie práce a organizace

Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


  • výběr a rozmisťování zaměstnanců - vývoj prostředků pro výběr a hodnocení, analýza práce
  • výcvik a rozvoj - identifikace potřeb výcviku a vývoje, hodnocení efektivity výcviku
  • organizační rozvoj
  • měření činnosti
  • kvalita pracovního života
  • psychologie spotřebitele
  • inženýrská psy - úprava pracovního prostředí

Zdroje