Typologie rešeršních strategií a taktik, analytické vyhledávání versus intuitivní vyhledávání, etapy rešeršních postupů, etapy vyhledávání

Rešeršní strategie

Rešeršní strategie představuje jednu z nezbytných a rozhodujících etap rešeršního procesu, která výrazně napomáhá k co nejoptimálnějšímu výsledku celé rešerše. Je to „metodický postup, jak pomocí jednotlivých cílených kroků získat relevantní dokument.“ [1]

Typologie rešeršních strategií

Strategie stavebních kamenů

Strategie rostoucí perly

Strategie osekávání

Strategie širšího pojmu

Rešeršní taktiky

Rešeršní taktiky jsou postupy, které slouží k modifikaci původního dotazu. Podle potřeby lze použít:

  1. taktiky pro zúžení dotazu (např. omezení podle typu dokumentu, časové nebo jazykové, operátor NOT)
  2. taktiky pro rozšíření dotazu (např. synonyma, obecné termíny, zástupné znaky).

Text nadpisu

Etapy rešeršního postupu

Analýza požadavku

Výběr informačního zdroje

Rešeršní strategie

Výstup výsledků

Dodání primárního dokumentu

Odkazy

Reference

  1. PAPÍK, Richard. Rešeršní strategie a rešeršní služby I. . Duha [online]. 2013, roč. 27, č. 4 [cit. 2016-09-01]. Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/resersni-strategie-resersni-sluzby-i>. ISSN 1804-4255.

Doporučená literatura

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova