Uraeus

Uraeus je vztyčená kobra na panovníkově čele. Byl především symbolem moci krále a slunečního boha a také ochrany. Kromě panovníka se může vyskytovat na čele božstev

Uraeus with Solar Disk, 305-30 B.C.E.,51.147.2.jpg

nebo na pokrývkách hlavy některých královen. Jako ochranný symbol se může objevovat i na panovníkově oděvu, zbraních atp. [1]

Často bývá spojován s bohyněmi s ohnivými aspekty představujícími sluneční oko, jako např. Sachmet nebo Wadžet.


Reference

  1. Verner-Bareš-Vachala 1997: 448-449

Literatura

Ashton, Sally-Ann 2005. The use of the double and triple uraeus in royal iconography. In Cooke, Ashley and Fiona Simpson (eds), Current research in Egyptology II: January 2001, 1-9. Oxford: Archaeopress.

Johnson, Sally J. (1990). The Cobra Goddess of Ancient Egypt: Predynastic, Early Dynastic, and Old Kingdom Periods. Kegan Paul International.

Verner, M. - Bareš, L. - Vachala, B.: 1997. Ilustrovaná encyklopedie starého Egypta. Praha.