Vývojové etapy dospělého člověka

Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


 • v dospělosti nejsou tak výrazné mezníky jako dříve (snad mimo menopauzy)
 • přesto je rozdíl v myšlení ve 20, v 50 či ve stáří

Etapy dle Langmeiera

 1. časná dospělost – 20 – 25 let, přechod od adolescence k plné dospělosti
 2. střední dospělost – do 45 let (cca), plná výkonnost, relativní stabilita
 3. pozdní dospělost – do zač. stáří, cca do 60 – 65 let
 4. stáří – lze dál dělit na časné a vysoké

Etapy dle Švanvary

 1. mladá dospělost –20 – 30, 32 let
 2. střední dospělost – 30, 32 – 46, 48let
 3. starší dospělost (presenium) – do 60, 65 let
 4. kmetství - nad 70 let

Etapy dle Whitbourneové a Weinstockové

 1. časná dospělost – 20 – 30 let - upevnění identity dospělého, identifikace s rolemi, upřesnění os. cílů, nezávislost na rodičích, zakládání rodiny
 2. střední dospělost:
 • I. fáze – 30 – 45 - další upevnění identity, vrchol produktivity, posílení odpovědnosti v rolích dospělého, výchova dětí
 • II. fáze – krize středního věku - zproblematizování vlastní identity, otázky po vlastní smrtelnosti, nespokojenost v manželství (někdy), nespokojenost s dosaženými výsledky v povolání
 • III. fáze – 45 – stáří, nová integrace osobnosti, příprava na odchod dětí z domu, nové potvrzení manželského vztahu, vypětí v povolání před blížícím se důchodem

Zdroje