Virtuální identita

Virtuální identita je identita naší virtuální reprezentace, kterou si na internetu vytváříme (virtuální reprezentace je souborem dat, které sdílíme v online prostředí s ostatními uživateli a podle nichž předpokládáme, že nás budou vnímat, nebo chceme, aby nás vnímali). S virtuální identitou je možné experimentovat.[1]

 • Identita je odpověď na otázku ,,Kdo jsme?“. Je to prožívání toho, čím jedinec je, ať už jako individuum nebo jako člen lidských společenství [2]
 • Virtuální svět je technologie umožňující uživateli interagovat se simulovaným prostředím. Technologie virtuální reality vytvářejí iluzi skutečného světa, nebo fiktivního světa počítačových her.[3]

Charakteristika

Virtuální identita představuje reprezentaci fyzického subjektu v kyberprostoru. Obecně platí, že do kyberprostoru, resp. do virtuálního světa, nevstupujeme fyzicky, ale vytváříme si zde tzv. virtuální identitu. Specifikem virtuální identity je, že je určena uživatelem, tedy že uživatel rozhoduje o virtuální identitě své reprezentace v kyberprostoru. Do kyberprostoru vstupuje každý uživatel internetu, jakmile si jen založí e-mailovou schránku nebo se registruje na jakékoliv internetové stránce. Vytváří zároveň svou virtuální identitu, neboť si musí zvolit uživatelské jméno, e-mailovou adresu apod. [4]

Internet díky svým specifikům nabízí širokou škálu možností konstrukce virtuální identity od možnosti zcela se s ní ztotožnit a prezentovat se takovými, jaký si myslíme, že jseme, přes omezení se na prezentaci jen části sebe sama (např. nepřijímané vlastnosti) anebo přisoudit si takové vlastnosti, o kterých si myslíme, že je ve skutečnosti nemáme. Do virtuální identity se tak do značné míry mohou otiskovat naše vědomá i nevědomá přání. To znamená, že online identita nemusí reflektovat celistvost jedince v jeho fyzickém životě. [5] Člověk nemusí být sámsebou, nemusí řešit svůj vzhled a má možnost lhát. Pokud člověk není se svojí osobností spokojen, je virtuální prostředí ideálním místem, jak se prezentovat v lepším světle. [6]

Online (nebo virtuální) identita je virtuální reprezentace fyzického subjektu a stejně jako běžná identita obsahuje aspekt osobní a sociální identity.

 • Osobní virtuální identita se vztahuje k tomu, čím je jedinec ve virtuálním prostředí, či spíše čím je jeho reprezentace v tomto prostředí.
 • Sociální virtuální identita charakterizuje, kam jedinec nebo jeho reprezentace ve virtuálním prostředí patří a čeho je součástí.[7]

Změny virtuální identity

Možnosti experimentování s identitou ve virtuálním prostředí jsou nesrovnatelně větší než v prostředí reálném. To, že jeden druhého nevidíme, nám umožňuje chovat se disinhibovaně, tj. sociálně nezávazně, odpoutat se od své tradiční role. Můžeme úplně odhodit veškeré masky, které jinak v životě musíme nosit, abychom nebyli společností vyvrženi. [8]

Změnou virtuální identity rozumíme obměnu jakéhokoliv prostředku, kterým jsme reprezentováni online. Může se tak jednat například o e-mailovou adresu, přezdívku (neboli nick) nebo o našeho avatara. [7] Na internetu lze mít více virtuálních identit, z nichž každá reprezentuje určitou sociální roli – například na základě našeho profilu na profesní sociální síti LinkedIn, kde vystupujeme pod e-mailovou adresou svého zaměstnavatele, si o nás druzí udělají jiné představy než když na sociální síti Facebook sdílíme fotografie z dovolené a hovoříme o trávení volného času, jiné opět pokud si na seznamovací server dáme inzerát pod velmi vyzývavou přezdívkou. [1]

Hlavní nástroje virtuální identity

Avatar

Avatar je grafická reprezentace postavy uživatele ve virtuálním prostředí (internetová diskuzní fóra, chaty, online komunity, online světy), která může mít podobu buď trojdimenzionální (například ve virtuálních světech jako je Second Life), nebo dvoudimenzionální (formou ikony na diskuzním fóru a chatu). Avatar slouží k identifikaci, zosobnění uživatele nad rámec prezentovaného jména nebo přezdívky. [1] Tato vizuální reprezentace jedince na internetu je známa tím, že vytváří mnohem silnější vazby mezi ním samotným a avatarem, tedy že se uživatel internetu více identifikuje s postavou než například s přezdívkou.[5]

Nick

Jako nick se označuje přezdívka, kterou si uživatel nechává říkat ve virtuálním světě. Obecně se používá v internetových diskuzích, chatech a komunikačních programech. S nickem se setkáte i na webových stránkách, kde se díky kombinaci nicku a hesla můžete dostat ke svému vytvořenému účtu.[9] V přezdívce jsou často shrnuty informace o genderu, sexuální identitě a specifických zájmech. Virtuální jméno v internetovém prostředí, které je anonymním a současně odtělesněným prostředím postrádajícím osobní historii, umožňuje adolescentům prezentovat takové atributy já, které chtějí odhalit (pohlaví, rasa, původ). [5]

Hlavní využití virtuální identity

Svou přítomnost v prostředí internetu vyjadřujeme nejrůznějšími prostředky v závislosti na typu internetové aplikace. Může se jednat například o přezdívku na „chatu“, e-mailovou adresu či profil na sociální síti.[5]

 • Chat - komunikace v prostředí, ve kterém můžeme vést rozhovor s jedním nebo více lidmi najednou. Uskutečňuje se vždy v reálném čase. Výhodou chatu je otevřenost a možnost rychlého seznámení a zábavy. Lidé většinou chatují v tematických skupinách. Skupiny se rozdělují např. podle měst, kde žijí; podle zálib, které sdílejí atd.[10] Chatová komunikace probíhá velmi často pod falešnou identitou, pod přezdívkou, pod kterou člověk na internetu vystupuje. [8]

 • Blog - skutečná jména, věk a místo. Spíše rozšíření reálného světa než nástroj předstírání.[11] Jde o druh internetové prezentace, jejíž obsah se skládá především z článků rozdělených do kategorií. Existují osobní blogy, kde autor většinou publikuje články osobního charakteru, odborné blogy, kde se obsah většinou zaměřuje na nějakou tématicky vymezenou oblast či firemní blogy, které fungují jako médium prezentující novinky týkající se nějaké konkrétní firmy.[12]
 • Profily na sociální síti - sociální síť je služba na internetu, která registrovaným členům umožňuje vytvářet si osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity.[13]

Pozitiva a rizika virtuální identity

Pozitivní aspekty virtuální identity

 • pomáhá překonat problémy v reálném životě
 • experimentování s identitou ve virtuální realitě může pomoci lidem ke zkvalitnění reálných vztahů [14]
 • je prospěšná pro rozvoj osobnosti
 • možnost prožití pocitů intimity a začlenění
 • odreagování se od frustrace v anonymním prostředí
 • rozvoj sociálních dovedností
 • získání zážitků s různými formami vztahů na internetu [1]
 • vyjasnění si svých hodnot, přátelských a partnerských vztahů
 • možnost ptát se na otázky, za které se stydíme

Rizika virtuální identity

 • obecná nebezpečí internetu
 • závislost na internetu [11]
 • dlouhodobé působení ve virtuálním světě může způsobit emocionální i sociální handicap
 • všechno co on-line může být lež a iluze
 • může přijít zklamání a pocit zrady, když se účastník cítí podveden někým, kdo v on-line prostředí měnil svou identitu [14]
 • rozplynutí hranic mezi reálnou a virtuální identitou
 • kyberšikana prostřednictvím virtuální identity
 • deprese a frustrace v případě, že si uživatelé uvědomují velké rozdíly mezi tím, čeho dosáhli ve virtuálním a reálném světě [1]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 VLASÁKOVÁ, Michaela. Psychologické aspekty komunikace v prostředí internetu. [online] Praha, 2014, 64 s. [cit. 2017-03-08] Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/136438/ Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „Vlasáková“ použit vícekrát s různým obsahem
 2. HAŠKOVÁ, Andrea. Kontakt s biologickými rodinami dětí pohledem pěstounů. [online] 2012, 57 s. [cit. 2017-03-11] Dostupné také z: http://is.muni.cz/th/329169/ff_b/BP_Haskova_Andrea.pdf
 3. Virtuální realita. Wikipedia [online] 2017. [cit. 2017-03-11] Dostupné také z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Virtuální_realita
 4. BENDOVÁ, Klára a Jaroslava KUBÁTOVÁ. Virtuální identita v Second Life. [online] Olomouc. [cit. 2017-03-11] Dostupné také z: http://digitalstudents.cz/wp-content/uploads/2012/02/Bendova-Kubatova-Virtualni-identita-v-Second-Life.pdf
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 ŠEVČÍKOVÁ Anna a David ŠMAHEL. Virtuální identita, její vytváření a experimentování s identitou. [online] 2010. [cit. 2017-03-08] Dostupné také z: http://blog.aktualne.cz/blogy/david-smahel.php?itemid=10055
 6. JUSTOVÁ, Martina. Klady a zápory sociálních sítí. [online] Praha, 2015, 65 s. [cit. 2017-03-11] Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120192036
 7. 7,0 7,1 Online identita. Wikipedia [online] 2015. [cit. 2017-03-11] Dostupné také z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Online_identita
 8. 8,0 8,1 ŘEZÁBEK, Viktor. Co vypovídají ,,nicky" na internetových chatech o jejich nositelích. [online].Brno, 2007. [cit. 2017-03-08] Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/64252/ff_m/Diplomova_prace_-_3._cast.pdf
 9. Nick. Co je to?.[online] [cit. 2017-03-08] Dostupné také z: http://cojeto.superia.cz/internet/nick.php
 10. Chat. Bezpečný internet.[online] [cit. 2017-03-08] Dostupné také z: http://www.bezpecnyinternet.cz/zacatecnik/on-line-komunikace/chat.aspx
 11. 11,0 11,1 Virtuální identita: Materiál k samostudiu. [online]. [cit. 2017-03-11].Dostupné také z: http://kuhv.vscht.cz/files/uzel/0017008/n832023_virtuální%20identita_text%20k%20samostudiu.pdf?redirected k samostudiu.pdf?redirected Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „virid“ použit vícekrát s různým obsahem
 12. Co je to blog? IT Slovník.cz. [online]. [cit. 2017-03-11].Dostupné také z: http://it-slovnik.cz/pojem/blog
 13. Sociální síť. Wikipedie. [online]. 2017 [cit. 2017-03-11].Dostupné také z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sociální_síť
 14. 14,0 14,1 KABELKOVÁ, Magdalena. Virtuální identita. [online]. [cit. 2017-03-11]. Dostupné také z: http://slideplayer.cz/slide/2772860/

Související články

Kyberprostor
Virtuální realita
Identita
Virtuální komunity

Klíčová slova

virtuální identita, virtuální realita, identita, virtuální prostředí