Vymezení, vývoj psychologie práce a organizace, zaměření a charakteristika současných oblastí aplikace psychologie práce a organizace.

Charakteristickým rysem současné sociální a kulturní antropologie je neustále narůstající diferenciace antropologických subdisciplín a tematických oblastí antropologického výzkumu. To souvisí s nesmírnou šíří antropologie, která klade důraz na studium velmi rozsáhlého spektra různých oblastí lidské činnosti; neboť všechny oblasti, které jsou součástí lidské kultury mají své místo v antropologii.

Sociokulturní antropologie již dávno není pouze vědou o “primitivních” kulturách, naopak svůj potenciál využívá ve stále větší míře ke studiu moderních a postmoderních společností. Proto jsou základní reprezentativní oblasti antrolopologického výzkumu:

- antropologie rodiny a příbuzenských systémů,

- antropologie náboženství,

- antropologie práva,

- politická antropologie a

- ekonomická antropologie.[1]


Reference

  1. Soukup, V. (2011). Antropologie: Teorie člověka a kultury (1st ed.). Praha: Portál.

Literatura

Soukup, V. (2011). Antropologie: Teorie člověka a kultury (1st ed.). Praha: Portál.

Klíčová slova

antropologie, sociální antropologie, kulturní antropologie, výzkum

Antropologie, etnografie, kulturologie