Webinář

Webinář je druh online komunikace, ve které se spojuje skupina zájemců s lektorem v reálném čase bez nutnosti sdílení prostoru za pomoci internetového připojení. Tento druh komunikace slouží především jako nástroj celoživotního vzdělávání a osobního i profesního růstu.[1]Jednotlivé webináře se soustředí na jedno vymezené téma, které do hloubky rozvedou a narozdíl od webcastů, mají jedinečnou možnost okamžité zpětné vazby skrze chat nebo mikrofon. Efektivní webináře trvají zpravidla přibližně jednu až dvě hodiny, v závislosti na tom, jak složité téma si lektor pro zájemce připraví.Slovo webinář vzniklo spojením slov web a seminář. Jako první si slovo nechal registrovat pod ochrannou známkou roku 1998 Eric R. Korb.[2]

Vznik webinářů

Webináře vznikly díky zvyšující se úrovni technologie dostupné široké veřejnosti, jako je například zavední internetu do většiny domácností, Streaming a videohovory.

Webináře tak mohly reagovat na potřeby „lidí 21. století“, u kterých se postupně vyvíjí jiný přístup k učení a práci.[3] Klade se důraz na: Týmovou spolupráci, využívání internetu nebo multitasking.

Registrace do webináře

Vyplnění přihlašovacího formuláře a registrace. Obdržení e-mailu s jednoduchým návodem k přihlášení a potvrzení účasti.[4][5]

Průběh webináře

Webináře jsou realizovány přes v podstatě jakékoli běžné internetové prohlížeče. V jeho průběhu účastníci vidí lektora na monitoru a souběžně mohou vidět i připravenou prezentaci, prohlížet různé dokumenty, slyší výklad, mohou sdílet další studijní materiály nebo se dotazovat (přes chat nebo mikrofon) [6]

Přínos webinářů

nezávislost na místě, nemusí se nikam cestovat[7], vysoká motivace zájemců, levná a efektivní metoda seberealizace, většina lidí se učí vizuální metodou[8], zájemci mají přístup k nahrávkám webinářů[9], uživatelsky přívětivé rozhraní bez nutnosti cokoliv stahovat, interaktivita (komunikace probíhá oběma směry a různými formami), nezávislost na fyzickém a duševním stavu (fyzické postižení, nemoc, sociofobie, apod.)[10], snížení nákladů za cestovné a pronájem místa konání semináře [11]

Nevýhody webinářů

Webináře kladou vysoké nároky na lektora: musí umět výborně prezentovat své téma, příprava mu zabere víc času než u webcastu. Občasné technické závady, nároky na vhodný hardware a software a dostatečné připojení k internetu[12], pevně daný čas nemusí zájemcům vždy vyhovovat, obzvlášť u mezinárodních webinářů, kde do hry vstupují časová pásma, ne všechny webináře jsou zdarma[13]

Budoucnost webinářů

Webináře se budou v budoucnu nejspíše dále soustředit na vylepšení technického aspektu jako je snížení lagů při přenosu hlasu, vylepšování uživatelských rozhraní pro snadnější registraci a přístup k webinářům, přizpůsobení webináře pro nové platformy jakými jsou tablety, smartphony apod., tvorba svačinových přednášek (anglicky Snack-learning, kraťoučké mini-webináře podporující látku hlavního webináře)[14]

Kde hledat webináře

V českém prostředí nabízí kvalitní webináře například webové stránky system602 a webináře.cz. Zaměstnavatelé, kteří webinářů využívají nasměrují zájemce přímo k jejich firemnímu poskytovateli.

Ze zahraničních stránek nabízí webináře například WebEx, různých webových stránek nabízejících webináře je ale oproti našemu trhu znatelně víc.

Odkazy

Reference

 1. Web conferencing. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing#cite_note-wbAssign-22
 2. KORB, Eric R. INTERCALL, INC. WEBINAR [patent]. Spojené státy americké. 2342313, US 75478683. Uděleno 04/18/2000. Zapsáno 05/04/1998. Dostupné z: http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=tm&sno=75478683
 3. MAYORGA, Eduardo P., Ana G. PALIS a Jesica G. BEKERMAN. Webinar software: A tool for developing more effective lectures (online or in-person). Middle East African Journal of Ophthalmology [online]. 2014, vol. 21, issue 2, s. 123- [cit. 2015-01-18]. DOI: 10.4103/0974-9233.129756. Dostupné z: Databáze Ebsco
 4. Co je webinář a jak se jej zúčastnit | Videolektor.cz [online]. Praha: Videolektor s.r.o, 2015 [cit. 2015-12-20]. Dostupné z: http://www.videolektor.cz/co-je-webinar
 5. Postup registrace na webinář [online]. Moravská Ostrava: Idealine Solutions s.r.o, 2015 [cit. 2015-12-20]. Dostupné z: http://webinare.cz/o-webinarich/postup-registrace.aspx
 6. Průběh webináře na portálu Webináře.cz [online]. Moravská Ostrava: Idealine Solutions s.r.o, 2015 [cit. 2015-12-20]. Dostupné z: http://webinare.cz/o-webinarich/prubeh-webinare.aspx
 7. Webináře - přínosy a úspory pro účastníky [online]. Moravská Ostrava: Idealine Solutions s.r.o, 2015 [cit. 2015-12-20]. Dostupné z: http://webinare.cz/o-webinarich/prinosy-a-uspory-pro-ucastniky.aspx
 8. MAYORGA, Eduardo P., Ana G. PALIS a Jesica G. BEKERMAN. Webinar software: A tool for developing more effective lectures (online or in-person). Middle East African Journal of Ophthalmology [online]. 2014, vol. 21, issue 2, s. 123- [cit. 2015-01-18]. DOI: 10.4103/0974-9233.129756. Dostupné z: Databáze Ebsco
 9. NEPUSTILOVÁ, Radka. Videozáznamy: Vzdělávací videozáznamy z webinářů, online konferencí a online školení. Webináře: online semináře [online]. [cit. 2015-01-24]. Dostupné z: http://www.webinare.cz/videozaznamy.aspx
 10. Webináře - přínosy a úspory pro účastníky [online]. Moravská Ostrava: Idealine Solutions s.r.o, 2015 [cit. 2015-12-20]. Dostupné z: http://webinare.cz/o-webinarich/prinosy-a-uspory-pro-ucastniky.aspx
 11. Webináře - Přínosy a úspory pro lektory a zaměstnavatele [online]. Moravská Ostrava: Idealine Solutions s.r.o, 2015 [cit. 2015-12-20]. Dostupné z: http://webinare.cz/o-webinarich/prinosy-a-uspory-pro-lektory-a-zamestnavatele.aspx
 12. Požadavky na hardware software pro pořádání webináře [online]. Moravská Ostrava: Idealine Solutions s.r.o, 2015 [cit. 2015-12-20]. Dostupné z: http://webinare.cz/o-webinarich/pozadavky-na-hardware-a-software.aspx
 13. COIFFE, Dorothea J. Webinars: Continuing Education and Professional Development for Librarians. Journal of the Library Administration & Management Section [online]. 2012, roč. 9, č. 1, s. 37-48 [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: Databáze Ebsco
 14. COIFFE, Dorothea J. Webinars: Continuing Education and Professional Development for Librarians. Journal of the Library Administration & Management Section [online]. 2012, roč. 9, č. 1, s. 37-48 [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: Databáze Ebsco

Doporučená literatura

 • CLAY, Cynthia. Great webinars: how to create interactive learning that is captivating, informative and fun. San Francisco, CA: Pfeiffer, 2012. ISBN 11-182-0544-8.
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning: učení (se) s online technologiemi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xix, 226 s. ISBN 978-80-7357-903-6.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

Webinář, celoživotní vzdělávání, self-help, online výuka, internet