World Digital Library (WDL)

Světová digitální knihovna je projektem americké Knihovny Kongresu s podporou UNESCO a ve spolupráci s knihovnami, archivy, muzei, vzdělávacími institucemi a mezinárodními institucemi z celého světa. [1]Obsah WDL je převzat z programu Memory of the World (MWP). WDL vznikla za finanční podpory několika společností a soukromých nadací, například Google, Inc.[2] WDL obsahuje přes 13 000 dokumentů z více než 190 zemí. Vyhledávání ve WDL je možné podle data, typu dokumentu, místa nebo instituce. WDL je dostupná v arabštině, angličtině, španělštině, francouzštině, portugalštině, ruštině a čínštině. WDL je dostupná z https://www.wdl.org/en/.

Hlavní cíle WDL


  • Podpora mezinárodního a mezikulturního porozumění
  • Zvětšování kulturního obsahu a jeho rozmanitosti v prostředí internetu
  • Poskytování prostředků pro pedagogy, odborníky a širokou veřejnost
  • Podpora partnerských institucí ve zmenšování digitální propasti v rámci jednotlivých zemí [3]

Historie


V roce 2005 navrhl knihovník Knihovny Kongresu James H. Billington založení WDL komisi UNESCO. Základní myšlenkou bylo vytvořit snadno přístupnou sbírku v prostředí internetu, která by nabízela kulturní bohatství všech zemí. UNESCO začalo s Knihovnou Kongresu spolupracovat. Online verze WDL byla pak spuštěna v roce 2009.[4]

Odkazy

Reference

  1. About the World Digital Library. World Digital Library [online]. Washington, DC [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: https://www.wdl.org/en/about/
  2. VORLÍČKOVÁ, Blanka. Světová digitální knihovna otevírá pokladnici kulturního bohatství lidstva na internetu. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5 [cit. 2016-04-09]. urn:nbn:cz:ik-13092. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13092
  3. About the World Digital Library. World Digital Library [online]. Washington, DC [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: https://www.wdl.org/en/about/
  4. About the World Digital Library. World Digital Library [online]. Washington, DC [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: https://www.wdl.org/en/background/