Základní ekonomické otázky a zákonitosti, teorie nabídky a poptávky na mikroekonomické úrovni.

1. Obsah a předmět obecné ekonomické teorie
2. Ekonomické systémy

 • zvykový systém
 • příkazová ekonomika
 • tržní ekonomika
 • smíšená ekonomika

3. Členění

 • podle cíle
  • pozitivní - formálně logická věda
  • normativní - společenská věda
 • podle předmětu zkoumání
  • mikroekonomie
  • makroekonomie
 • podle vztahu k realitě
  • společenská věda
  • formálně abstraktní věda

4. Metody zkoumání

 • pozorování
 • analýza
  • ekonomická
  • statistická
 • dedukce
 • syntéza
 • experimenty
  • kontrolovaný
  • laboratorní

5. Chyby a omyly v ekonomickém uvažování

 • za jinak stejných podmínek
 • záměna příčiny a následku
 • usuzování z části na celek
 • subjektivita
 • nejistota v ekonomickém životě, zákon průměrných čísel

6. Definice ekonomie
7. Zákon vzácnosti
8. Výrobní faktory

 • půda
 • práce
 • kapitál
 • technologie

9. Hranice produkčních možností
10. Náklady obětované příležitosti
11. Zákon klesajících výnosů
12. Dělba práce

 • přirozená
 • společenská
 • v pracovních operacích
 • mezinárodní

13. Tržní subjekty

 • domácnosti
 • firmy
 • stát

14. Typy trhů

 • věcné členění
 • územní členění
  • místní
  • regionální
  • národní
  • nadnárodní
  • globální
 • abstraktní členění
  • dílčí
  • agregátní
 • podle předmětu koupě a prodeje
  • výrobních faktorů
  • peněz
  • produktů

15. Tržní mechanismus

 • co
 • jak
 • pro koho

16. Nabídka a poptávka

 • zákon klesající poptávky
 • zákon rostoucí nabídky
 • faktory ovlivňující poptávku a nabídku
 • rovnováha a posuny křivek
 • elasiticita

17. Konkurence

 • monopol
 • oligopol
 • monopolistická konkurence
 • dokonalá konkurence