Zelená cesta Open Access

Zelená cesta Open Access je jedna ze dvou hlavních metod publikování v tzv. režimu Open Access. Druhá metoda Open Access je Zlatá cesta Open Access.

Princip zelené cesty OA spočívá v autoarchivaci vědeckých výstupů samotným autorem nebo jeho domovskou institucí v otevřených repozitářích. Přehled o existujících otevřených repozitářích lze získat z elektronických adresářů ROAR - Registry of Open Access Repositories anebo OpenDOAR - Directory of Open Access Repositores. Repozitáře lze v zásadě rozdělit na tři hlavní typy: institucionální repozitáře, předmětové repozitáře a osobní stránky.

Institucionální repozitáře

Slouží potřebám vědeckých či vzdělávacích institucí. Je v nich archivován a zpřístupňován obsah vědeckých výzkumů, které vznikly na půdě dané instituce.

Předmětové repozitáře

Jsou zaměřeny na konkrétní vědeckou oblast, nebo skupinu oblastí. Nejstarší a patrně nejznámější představitel předmětového repozitáře je Arxiv.org, který od počátku 90. let 20. století zpřístupňuje nejdříve výstupy z oblasti fyziky, poté se záběr repozitáře rozšířil o počítačovou vědu a dnes je zaměření repozitáře polytematické.

Osobní stránky

Další alternativou pro autoarchivaci vědeckých výstupů je zpřístupňování vlastních prací skrze osobní stránky vědeckých pracovníků. Nevýhodou tohoto řešení je nízká životnost takovýchto stránek, nejednotná úroveň metadatového zpracování a špatná viditelnost těchto webů. Sofistikovanějším řešením může být zpřístupňování svých prací na osobních profilech vědeckých sociálních sítí jako je např. ResearchGate aj.

Odkazy

Použitá literatura

Další literatura

Související články

Klíčová slova

open access, zelená cesta, green road, publikování, otevřený přístup, vědecká komunikace, věda a výzkum, vědecké časopisy, repozitáře