Zlatá cesta Open Access

Zlatá cesta Open Access (Gold road to Open Access, Gold road) je jeden ze způsobů publikování v režimu Open Access. Alternativou je tzv. Zelená cesta Open Access.

Zlatá cesta počívá v publikování vědeckých výstupů prostřednictvím tzv. otevřených časopisů. Autor nebo autorské kolektivy poskytují vydavatelům nevýhradní licenci a nadále mu však zůstává copyright; proto má autor právo poskytnout svůj článek nejen více vydavatelům časopisu současně, ale i zpřístupnit jej prostřednictvím repozitářů. Vydavatel otevřeného časopisu článek nebo jiný druh výstupu publikuje ve svém časopise a přístup k těmto výstupům je pak bezplatný a okamžitý pro jakéhokoliv potenciálního zájemce. Výstupy publikované v otevřených časopisech zpravidla procházejí tradičním recenzním řízením, které by mělo zaručovat jejich kvalitu. Existují dva základní modely otevřených časopisů[1]:

Nekomerční časopisy

OA články jsou bezplatné pro čtenáře i autory, náklady na publikování, recenzní řízení, archivaci atd. hradí zpravidla třetí strana (výzkumná instituce, stát prostřednictvím grantů atd.)

Komerční časopisy

OA články jsou rovněž bezplatné pro čtenáře, nicméně autorům (nebo jejich zaštiťujícím institucím) zůstává, stejně jako u tradičních vědeckých časopisů, nutnost platit vydavateli za publikování v daném časopise. Ceny se pohybují v rozpětí mezi 700 a 3500 amerických dolarů, podle prestiže daného časopisu [2].

Mezi výše uvedenými druhy otevřených časopisů existuje celá řada kompromisních řešení[3], například hybridní model publikování, kdy je v rámci jednoho časopisu sloučen jak obsah dostupný pouze předplatitelům, tak obsah volně dostupný v režimu Open Access. Jiným často užívaným nástrojem je časové embargo, kdy vydavatel publikuje článek, který je po uplynutí předem dané lhůty čtenářům uvolněn do režimu volného přístupu bez nutnosti předplatného.

Přehled o existujících otevřených časopisech a jejich modelech publikování lze získat v on-line adresáři Directory of Open Access Journals.

Odkazy

Reference

  1. BARTOŠEK, Miroslav. Open access - otevřený přístup k vědeckým informacím. Úvod do problematiky. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, XX(2.) [cit. 2015-06-13]. Dostupné z: http://webserver.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/628.html
  2. BARTOŠEK, Miroslav. Open access - otevřený přístup k vědeckým informacím. Úvod do problematiky. Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, XX(2.) [cit. 2015-06-13]. Dostupné z: http://webserver.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/628.html
  3. OA Journal Business Models. Open Access Directory [online]. 2015 [cit. 2015-06-13]. Dostupné z: http://oad.simmons.edu/oadwiki/OA_journal_business_models

Použitá literatura

Další literatura

Související články

Klíčová slova

open access, zlatá cesta, gold road, publikování, otevřený přístup, vědecká komunikace, věda a výzkum, vědecké časopisy, repozitáře