Změny pracovní činnosti v průběhu dějin

Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


 • automatizace a systémy člověk – stroj
 • pouze nástroje – omezeno fyzickými možnostmi člověka, vlastnostmi nástroje
 • podmínka pro vznik strojů – energetické zdroje
 • parní stroj – umožnil výměnu nástrojů za stroje
 • pracovní stroje – práce rychlejší, také to, na co předtím člověk fyzicky nestačil
 • zvýšené požadavky na člověka – tempo práce podle stroje, znalost techniky, ovládání zařízení, hlavně znalosti technologie strojů, organizace výroby
 • pak mechanizace – stroj přebírá za člověka jeho práci (nahrazení jak jemné práce (prsty), tak zvedání těžkých předmětů)
 • člověk musí stroj řídit, kontrolovat, někdy dělat nějaké zásahy
 • zvyšování psychických nároků, snižování fyzických
 • pak automatizace – zařízení, která bez zásahu člověka vykonávají nějaký úkol
 • člověk ho zapíná, vypíná a kontroluje ho při chodu
 • nároky na přesnost, pozornost, reaktabilitu (zase psychické nároky)

Nové technologie a jejich využití

 • odklon od průmyslu a růst služeb zavádí nové informační technologie
 • přinášejí mnoho změn v pracovní činnosti, vznik nových druhů pracovních činností zvýrazňující mentální operace
 • trend upřednostňovat komunikaci s počítačem před přímou komunikací

Informační technologie a komunikace

 • uživatelé mají vlastní počítače propojené s centrálním počítačem
 • posílají se dopisy, zprávy, pořádají se konference
 • to ale ovlivňuje komunikaci a její výsledky – nezahrnuje neverbální komunikaci (tendence k „vyrovnanější“ komunikaci)

Zdroje