Zrakový nerv

Zrakový nerv (nervus opticus) patří mezi 12 hlavových nervů a označuje se římskou číslicí II.

  • vychází z vrcholu očního bulbu,prochází orbitou, směřuje k chiasma opticum v kosti klínové

Vlákna

  • vnitřní - překřižují se
  • periferní - zůstávají zachované na homoterální straně
  • levé - vnímá levou polovinu obou očí
  • pravé - vnímá pravou polovinu obou očí

Poruchy zraku

porucha se odvíjí od místa poškození nervu

  • vlákno před chiasmou- vypadává vize celého jednoho oka
  • porušení chiasma- vypadávají vize obou očí
  • vlákno po chiasmě- vypadává polovina zorného pole
Scotom

částečné výpadky zorného pole, při podráždění nervového vlákna (např. u migrény nebo epilepsie)

Halucinace

nejde o porušení dráhy, ale o špatné zpracování informací v corpu geni.lateralis