Čtyři aspekty informace (Buckland)

Verze z 31. 3. 2017, 12:04, kterou vytvořil Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Michael Buckland, narozen v roce 1941, je emeritním profesorem na Kalifornské univerzitě. Jeho oborem jsou informační studia a knihovnictví. Mimo jiné se zabýval pojmem informace a stanovil její 4 aspekty, které zveřejnil ve své studii - Information as Thing, v roce 1991.

Informace

Výklad pojmu informace je dosti nejednoznačný. Přestože informace má co dočinění s informováním a tak i snižováním nevědomosti a nejistoty, dá se význam tohoto slova pochopit různými způsoby.[1]

M. Buckland zavádí rozdělení pojmu informace na 4 aspekty dle toho, zda se jedná o hmotnou nebo nehmotnou entitu či proces:[2] [3]

4ai.jpeg

Informace jako proces

  • Nehmatatelný jev - proces, ke kterému dochází sdělením nebo předáním určité zprávy. Jedná se o komunikační nebo informační akt. To, co příjemce dosud znal, se změní. Proces poznávání nazýváme učením se - novou informaci si dáváme do kontextu s tím, co již víme. Nejde tedy jen o proces zapamatování si.

Informace jako znalost

  • Nehmatatelná entita - aby mohla být znalost předána, musí dojít k procesu informace. Jedná se o znalost, názor, víru apod., může snižovat nebo naopak zvyšovat nejistotu. Nelze se ji dotknout ani ji změřit přímou cestou.

Informace jako věc

  • Hmatatelná entita - věc která obsahuje data nebo dokumenty. Knihy v knihovnách, bity a bajty v informačních systémech, objekty v muzeích, dokumenty, neboli všechny objekty, které jsou nositelem znaků nebo informace a mohou informovat. Jedná se o fixovanou informaci kterou můžeme například sledovat, slyšet (dokument, film), číst nebo vidět. Uživatel je informován (informace jako proces) a může informaci předávat dál (informace jako znalost). Informaci ve smyslu nějaké věci lze změřit.

Informace ve smyslu zpracování dat

  • Hmatatelný proces - jedná se o zpracování informace, manipulaci s ní, odvozování nových informací apod.

Michael Buckland dochází ve svém zkoumání k neobvyklému zjištění:

"Uzavíráme, že nejsme schopni o ničem s jistotou říct, že to není informace. To nás dovádí k neužitečnému závěru: Když cokoliv je nebo může být informativní, pak všechno je nebo dobře může být informací. V takovém případě tím, že něco nazveme „informací“, to definujeme jen málo nebo to nedefinujeme vůbec. Když všechno je informace, pak být informací není nic zvláštního."[4]

Odkazy

Reference

  1. Information as Thing. In: BUCKLAND, Michael. Information as Thing [online]. 1991 [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/thing.html
  2. SOUČEK, Martin. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAV INFORMAČNÍ STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ. Informační věda. Dostupné z: www.informacniveda.cz/dwn/1003/1162_informacni_veda.pdf
  3. Information as Thing. In: BUCKLAND, Michael. Information as Thing [online]. 1991 [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/thing.html
  4. STODOLA, Jiří. Metodologická poznámka. Inflow [online]. 2012 [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/metodologicka-poznamka

Použitá literatura

Souvisejíci články

Shannonovo chápání informace
Hierarchie Data → Informace → Znalost
Byte – jednotky informace

Externí odkazy

Michael Buckland na Wikipedii

Klíčová slova

informace, informační věda, data, komunikace