Bitcoin

Verze z 29. 1. 2021, 10:30, kterou vytvořil Petr.Kosik (diskuse | příspěvky) (→‎Externí odkazy)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Bitcoin.png

Bitcoin (BTC) je označení digitální měny a platebního systému na open source bázi. Byl spuštěn roku 2009 osobou či uskupením nazývajícím se Satoshi Nakamoto s cílem vytvořit měnu, která bude decentralizovaná, nezávislá na jakékoli autoritě, kterou bude možno využívat bezpečně a zároveň anonymně a která bude zajišťovat rychlé a transparentní transakce. Celkové množství vytěžitelných bitcoinů je udáno ve zdrojovém kódu.[1][2]

Principy fungování

Bitcoin protokol je základem celého systému, má otevřený zdrojový kód. Bitcoin Improvement Proposal (BIP) je dokument rozšiřující Bitcoin protokol který je vytvářen klienty.Bitcoin klient je každý, kdo se účastní komunikace a výměny dat v bitcoin síti. Bitcoin síť je peer-to-peer síť (P2P) všech aktivních klientů, ve které klienti vzájemně komunikují přímo - nikoliv přes server - a každý je zároveň příjemce i poskytovatel dat. Pro umožnění přijímání a odesílání plateb prostřednictvím Bitcoin adresy, musí každý účastník vlastnit identifikátor účtu. Každý účastník vlastní privátní klíč a z něj vypočítaný veřejný klíč, z veřejného klíče se vypočítá bitcoin adresa. Bitcoin adresa má 34 znaků, je to unikátní řetězec sestávající z písmen a číslic. Typický príklad adresy je napr.: 162ofeqVgtq9egFFF26UUpzJKfCAkiHvrk. [3] Výše zmíněný privátní klíč jinak aj soukromý klíč je tajný údaj, který potvrzuje právo utrácet Bitcoin z konkrétní peněženky pomocí kryptografického podpisu. Soukromé klíče nesmí být nikdy odhaleno, protože umožňují použít Bitcoin z příslušné Bitcoin peněženky.[3] Bitcoin peněženka je software, který klientům umožňuje vlastnit bitcoiny, vytvářet a přijímat transakce.Bitcoin peněženka však obsahuje i soukromý klíč, který dovoluje utrácení bitcoinu.[3]

Existují čtyři druhy Bitcoin peněženek:

 1. Softwarová peněženka: Jde o software, kde jsou všechny informace o bitcoinech uložené na hard disku počítače.
 2. Mobilní peněženka: Aplikace přímo v mobilním telefonu, platba probíhá přes scan nebo QR kód.
 3. Web peněženka : Nachází se na webu poskytovatele Bitcoin služeb, je k ní přístup kdykoliv a kdekoliv,nejpoužívanější je Coinbase.
 4. Papírová peněženka:Nejbezpečnější možnost, údaje jsou vytištěné na papíři.

Block-Chain je veřejná databáze všech uskutečněných transakcí. Zajišťuje maximální transparentnost celému systému, každý uživatel může zjistit stav jakékoliv peněženky v Bitcoin síťi.[4] Podpis nebo jinak kryptograficky podpis je matematický mechanismus potvrzující vlastnictví. Bitcoin peněženka a privátní klíč jsou propojeny. Jakmile software podepíše transakci s příslušným soukromým klíčem, celá síť vidí, že podpis se shoduje a Bitcoiny se přesunou od jednoho majitele k druhému.[5]Hašovací funkce slouží k převodu různě velkých dat na blok předem určené velikosti, který představuje otisk původních dat. V rámci Bitcoinu je třeba zajistit, aby se z otisku nedalo vyčíst nic o původních datech, funkce se proto musí chovat nahodile. Zároveň musí zajistit, aby pro dva různé vstupy nevznikaly ty samé otisky. Taková funkce musí být tedy jednoduchá pro výpočet a náročná pro nalezení inverzu.[1]

Životní cyklus Bitcoinu

Bitcoin je první z řady digitálních měn či kryptoměn, je mezinárodní a přístupný všem, kdo mají možnost internetového připojení. Jeho hlavní výhodou je, že nespadá pod centrální banku ani jinou instituci nebo autoritu, jeho množství je předem určeno (podobně jako u drahých kovů) a nepodléhá tedy inflaci. K jeho rozšíření pomohla ekonomická situace po roce 2008 a „globální finanční krizi“.

Těžba

Těžba Bitcoinů, tzv. mining, se provádí speciálními hardwarovými prostředky kryptografickým hašováním pomocí algoritmů. Těžaři se sdružují do skupin, tzv. „pool mining“, a vytěženou odměnu si mezi sebou dělí. Spolu s rostoucím počtem vytěžených Bitcoinů roste náročnost výpočtů a zvyšují se nároky na technická zařízení. Celkově bude vytěženo přesně 21 milionů Bitcoinů.[6][7]

Koncový uživatel

Chcete-li vlastnit Bitcoiny, musíte si nejprve pořídit Bitcoin adresu. Tu vám zajistí různé softwary na principu Bitcoinové peněženky. Samotné Bitcoiny můžete poté vytěžit nebo nakoupit za regulérní měnu. Výměnu je možné uskutečnit v rámci on-line směnáren, fyzicky za pomoci speciálních automatů nebo např. na České poště a terminálech Sazky[8]. Platební transakce probíhá tak, že uživatel odešle skrze peněženku příkaz k platbě, ten je odeslán do Bitcoin sítě a vložen do bloku, který je ověřen a verifikován ostatními klienty sítě, Bitcoiny jsou následně převedy z jedné adresy na druhou. Poplatky za převod a výběr Bitcoinů jsou velmi nízké nebo žádné. Uživatel může vlastnit několik peněženek a adres. Bitcoiny lze platit i v některých kamenných obchodech a restauračních zařízení.

Transakce v síti Bitcoin

Systém transakcí Bitcoin je postaven na bitcoinovej adrese, kde je přítomen privátní klíč a k němu patřící veřejný klíč, což je vlastně Bitcoin adresa. Tato adresa se využívá při placení nebo získávání plateb. Transakce mezi dvěma adresami, je z technické stránky zpráva pro Bitcoin síť obsahující vstupy a výstupy- kromě adres, obnosů peněz, digitální podpisy odesílány i z předchozí transakce, odkud Bitcoin pocházejí.

Příklad transakce: Pán A chce poslat pánu B 2 BTC. Transakce obsahuje tyto informace:

 1. Vstup (bitcoinová adresa, která byla použita na počátku při odeslání bitcoin pro pána A, např. Od pána X)
 2. Suma peněz (množství peněz, které chce pán A poslat pánu B)
 3. Výstup(bitcoinová adresa pána B) Pan A při převodu využije privátní klíč k podpisu zprávy obsahující vstup, danou částku peněz a výstup.
Bitcoin Transaction Visual.png

Transakce je podepsána privátním klíčem, ke kterému je přiložen i veřejný klíč k ověření. Pán B si tedy umí ověřit, zda převedené bitcoiny pocházejí od pána A, použitím jeho veřejného klíče. Pán B se dostane k Bitcoinu pomocí svého soukromého klíče. Veřejný klíč pána A musí odpovídat adrese pána A. Tyto kroky zajistí platnost transakce a povolí ji pánu A. Veřejný klíč pána A není zveřejněn pokud není použit v transakcí.[3] [9]

Kromě bitcoinu vznikají i další virtuální měny,mezi nejznámější patří litecoin, namecoin, dogecoin… a několik desítek dalších. Většina z nich jsou „klony“ bitcoinu, využívají volně přístupný zdrojový kód. Liší se počtem potenciálně vytěžených mincí, rychlostí potvrzení, větší či menší mírou anonymity a dalšími vlastnostmi.[10]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 DEPTOVÁ, Lucie. Virtuální měna Bitcoin [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. Vedoucí práce Milan Boháček. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/129327
 2. Co je to Bitcoin?. Bitcoin.cz [online]. 2013 [cit. 2015-02-04]. Dostupné z: http://blog.bitcoin.cz/co-je-to-bitcoin/
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 CHOVANCOVÁ, Júlia Petra. Kryptomena Bitcoin. Brno, 2015, 123 s. Dostupné také z: https://is.muni.cz/th/369706/esf_m/BITCOIN-DP-CHOVANCOVA.pdf
 4. Bitcoin. Digiměny.cz [online]. 2015 [cit. 2015-02-04]. Dostupné z: http://digimeny.cz/bitcoin/
 5. GUTTMANN, Benjamin. The Bitcoin Bible Gold Edition All you need to know about bitcoins and more. Norderstedt: Books on Demand, 2014, 436 s. ISBN ISBN 978 - 3732296965.
 6. Těžení, mining Bitcoinů. Bitcoinman [online]. 2015 [cit. 2015-02-04]. Dostupné z: http://bitcoinman.cz/index.php?c=tezeni-mining-bitcoinu-jak-vznika
 7. BERÁNEK, Tomáš. Odvrácená (uhlíková) strana bitcoinu: Všechny nás pomalu zabíjí. Investiční web [online]. 9. 1. 2014 [cit. 2015-02-04]. Dostupné z: http://www.investicniweb.cz/2014/1/9/odvracena-uhlikova-strana-bitcoinu-vsechny-nas-pomalu-zabiji/
 8. Virtuální měnu bitcoin je nově možné kupovat na poštách a terminálech Sazky. Hospodářské noviny [online]. 21. 1. 2015 [cit. 2015-02-04]. Dostupné z: http://byznys.ihned.cz/c1-63416330-virtualni-menu-bitcoin-je-nove-mozne-kupovat-na-postach-a-terminalech-sazky
 9. PAVOL, Brček. Vysvetlenie Bitcoinu: Transakcie v sieti Bitcoin. 2014. Dostupné také z: http://litecoin.ponuka.net/blog-3/files/archive-jan-2014.html
 10. KAREL, Fillner. Co je bitcoin: Uživatelé. 2014. Dostupné také z: http://btctip.cz/co-je-bitcoin/

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

kryptoměna, kryptografie, kryptologie, kyberprostor, kryptoanarchismus, virtuální měna, digitální měna