Chonsu

Verze z 30. 1. 2017, 11:55, kterou vytvořil Diana.Mickova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jméno

Jméno Chonsu znamená Cestovatel či Poutník.

Ikonografie a sféry vlivu

Zobrazení boha Chonsua se sokolí hlavou a měsícem a na hlavě

Chonsu bývá zobrazován buď jako dítě s typickou egyptskou dětskou kadeří nebo jako muž s hlavou sokola. Jelikož jde jednoho z egyptských bohů, jenž byl spojován s měsícem, na jeho hlavě bývá ještě půlměsíc a v něm měsíční kotouč.[1] Jeho významným atributem byl také náhrdelník menit, někdy také v rukou drží sloup džed, symbol trvání, případně faraonské důtky a žezlo heqa.[2]

Mýty a funkce

V Textech pyramid se Chonsu objevuje v tzv. kanibalském hymnu, kde asistuje panovníkovi při pojídání bohů. Jeho charakter tak působí oproti jeho pozdější podobě poněkud zlověstně.[3]

Chonsuovy triády

Chonsuův význam vzrostl především v době Nové říše - byl totiž součástí thébské triády, kde vystupoval jako syn Amona a Mut a objevoval se v několika různých manifestacích, které samy o sobě mohly fungovat jako samostatná božstva.

Chonsu je také spojován s tzv. pozdní thébskou kosmogonií, nazývanou někdy též chonsuovská, a to z toho důvodu, že text, popisující tento náboženský koncept, byl nalezen právě v Chonsuově svatyni v Thébách.

V Kóm Ombu a Edfú byl však Chonsu uctíván jako syn Sobka a Hathory.[4]

Měsíční božstvo

Chonsu byl spojován především s měsícem. Díky tomu byl považován za boha, který má na starosti měření času, a byl tedy spojován také s osudem a vyměřeným časem lidského života. [5] Jako jiná božstva, spojovaná s měsícem, byl také nadán léčivou mocí[6] a sám mohl zahánět zlé mocnosti.


Kult

Nejvýznamnějším místem s kultem Chonsua byly samozřejmě Théby - v karnackém chrámovém okrsku se nacházela jeho vlastní posvátná stavba.

Při některých svátcích, jako např. během oslav nového roku, byl Chonsu součástí procesí do blízkého Luxoru, kam byla nesena jeho kultovní socha. [7]


Reference

  1. Pinch 2002: 155
  2. Wilkinson 2003: 113
  3. Wilkinson 2003: 113
  4. Janák 2003: 95
  5. Pinch 2002: 155
  6. Janák 2005: 95
  7. Wilkinson 2003:113

Literatura

Janák, J. 2005: Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta, 1. vyd. Praha: Libri.

Pinch, G. 2004 : Egyptian mythology: a guide to the gods, goddesses, and traditions of ancient Egypt. New York: Oxford University Press.

Pinch, G. 2002 : Handbook of Egyptian mythology. Handbooks of World Mythology. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.

Texty pyramid(Sethe, K. H. : 1922 "Die altaegyptischen Pyramidentexte: nach den Papierabdrücken und Photographien des Berliner Museums, I-IV" Leipzig: Hinrichs'sche Buchhandlung)

Wilkinson, Richard H. 2003 :The complete gods and goddesses of ancient Egypt, London: Thames and Hudson.