Kanibalský hymnus

Kanibalský hymnus je text, který se skládá ze dvou říkání Textů pyramid (PT 273 a 274), nachází se ovšem pouze v pyramidách panovníků Venise a Tetiho, následně se pak objevuje ve dvou případech ve Střední říši, nicméně nikoliv v královských pyramidách, ale v hrobkách hodnostářů. Podobné texty se objevují i v některých Textech rakví (např. říkání 573 nebo 1017).

Jedná se o velmi známou část Textů pyramid, kde je oslavován panovník, který pojídá bohy a různé části jejich těl a jejich magickou moc heka i achu, a stává se tak mocným jako oni samotní. Text byl původně zřejmě recitován při nějakém rituálu, jeho jazyk je velmi poetický vyskytuje se v něm totiž mnoho slovník hříček, založených mj. na homofonii (tento prvek se obecně v Textech pyramid objevuje velmi často.)[1]

Reference

  1. Eyre, Christopher 2002 : "The cannibal hymn : A cultural and literary study", Liverpool, Liverpool University Press.