Dodávka dokumentu

Verze z 1. 2. 2019, 10:11, kterou vytvořil Martin.Soucek (diskuse | příspěvky) (→‎Klíčová slova)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)


Každý dokument dodaný do knihovny musí projít nejdříve řadou procesů. Jedná se o výběr dokumentu, jeho dodání a vstupní zpracování (verifikace, signace, zařazení do knihovního fondu, označení vlastnictví, katalogizace a umístění do přírustkového seznamu).


Akvizice

Akvizice je první z knihovnických procesů. Zahrnuje v sobě zjišťování, vybírání a získávání dokumentů do fondu knihovny. Akvizici obvykle vykonává tzv. akvizitér, odborný pracovník instituce. Ve větších knihovnách jsou pro tyto potřeby akviziční oddělení.[1]

Při doplňování dokumentů je potřeba se zaměřit nejdříve na stávající fond instituce. Jeho kvalita není zajištěna velkým počtem dokumentů, ale na jeho obsahu a aktuálnosti. V knihovním fondu by měly být všechny typy a druhy dokumentů (knihy, e-knihy, časopisy, mapy, hudebniny, hudební a filmová DVD, elektronické zdroje).[2] Zaměření knihovny ale rozhoduje nejvíce, například akademická knihovna se bude zaměřovat na odborné publikace z jednotlivých oborů. Výběr dokumentů se odvíjí od rámcového plánu knihovny, jehož součástí je také finanční plán akvizice.[3]


Vstupní zpracování

Všechny dokumenty nabyté do knihovního fondu musí být zaevidovány. Knihovní jednotka je základní jednotka evidence. Jedná se o všechny typy dokumentů (kniha, noviny, mapy, hudebniny apod.). Vstupní zpracování zahrnuje verifikaci, adjustaci, signování, vedení knihovního fondu a katalogizaci.

Verifikace

Po dodání dokumentů následuje zkontrolování objednávky. Jedná se například o kontroly cen, správnosti titulů, počtu a kvality objednávky.[4]

Signování

Přidělení signatur dokumentu, které udává jeho pozici ve skladu. Dokument je pod ní zapsán do knihovního systému. Signaturou mohou být arabské číslice, římské číslice, písmenka latinské abecedy, interpunkční znaménka a barvy.[5]

Evidence knihovního fondu

Všechny dokumenty nabyté do knihovního fondu musí být podle zákona č. 257/2001 Sb. (Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (Knihovní zákon))[6] a vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.[7] zaevidovány.[8]

Označení vlastnictví

K označení vlastnictví dokumentu se používá razítko s údaji o knihovně (název, sídlo). Umístění razítka závisí na typu dokumentu. U knihy se označí rub titulního listu, první strana vlastního textu, strana 17 a poslední strana vlastního textu. Razítkují se i všechny přidané jiné typy dokumentů.

Přírůstkový seznam

Přírůstkový seznam je základním správním a majetkovým dokladem knihovny. Informuje o velikosti knihovny, financích, přírůstku, složení fondu a způsobu získání dokumentů. V instituci je pouze jeden, povoleny jsou případně dodatkové seznamy.[9] Jeho existence je povinná vyhláškou č. 88/2002 Sb.[10]

Úbytkový seznam

Úbytkový seznam eviduje odepsané dokumenty. Vyřazují se dokumenty poškozené, zastaralé a ty, které neodpovídají profilu knihovního fondu.V každé knihovně je povolen pouze jeden a jeho vedení je povinné vyhláškou č. 88/2002 Sb.[11]

Katalogizace

Katalogizace obvykle probíhá z dvou hledisek:

 • jmenného - umožňuje identifikaci a vyhledávání podle autorů a popisu (autor, počet stran, vydavatelství, rok vydání, forma dokumentu)
 • věcného - umožňuje identifikaci a vyhledávání podle jeho obsahu (obsah, o jakém časovém období pojednává)[12]


Odkazy

Reference

 1. LIDMILA, Jan. Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností. Moravská zemská knihovna. Dostupné také z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/06_evidence_katalogizace_a_adjustace_10.pdf
 2. Oddělení AKVIZICE. Dostupné také z: https://kkpce.cz/en/services/zpracovani-fondu/oddeleni-akvizice/
 3. LIDMILA, Jan. Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností. Moravská zemská knihovna. Dostupné také z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/06_evidence_katalogizace_a_adjustace_10.pdf
 4. Oddělení AKVIZICE. Dostupné také z: https://kkpce.cz/en/services/zpracovani-fondu/oddeleni-akvizice/
 5. 6. STAVĚNÍ A SIGNOVÁNÍ DOKUMENTOVÉHO FONDU. Dostupné také z: http://sosx.mysteria.cz/otazky/inp6.doc
 6. Zákon č. 257/2001 Sb. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-257
 7. Vyhláška č. 88/2002 Sb. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-88
 8. Oddělení AKVIZICE. Dostupné také z: https://kkpce.cz/en/services/zpracovani-fondu/oddeleni-akvizice/
 9. LIDMILA, Jan. Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností. Moravská zemská knihovna. Dostupné také z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/06_evidence_katalogizace_a_adjustace_10.pdf
 10. Vyhláška č. 88/2002 Sb. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-88
 11. LIDMILA, Jan. Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností. Moravská zemská knihovna. Dostupné také z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/06_evidence_katalogizace_a_adjustace_10.pdf
 12. LIDMILA, Jan. Evidence, katalogizace a adjustace v knihovnách s lokální působností. Moravská zemská knihovna. Dostupné také z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/06_evidence_katalogizace_a_adjustace_10.pdf


Související články

Klíčová slova

dokument, knihovna, katagolizace