Kyberšikana

Kyberšikana je forma psychické šikany, kdy pachatel využívá moderní komunikační a informační technologie, a to zejména mobilní telefony, počítače, internet a sociální sítě. Kyberšikana nemusí být vždy úmyslná, z pouhého vtipu se stane útok. Podle odborníků lze za útoky kyberšikany považovat jen ty, které:

 1. jsou agresivní a záměrně ubližují (uskutečňované individuálně nebo skupinou),
 2. jsou opakované,
 3. staví oběť do situace, v níž se online útokům nedokáže bránit (je tedy přítomna mocenská nerovnováha),
 4. se odehrávají prostřednictvím internetu či mobilních telefonů,
 5. oběť vnímá jako zraňující.[1]

Kyberšikana x klasická šikana

Zatímco klasická šikana označuje fyzické i psychické týrání, ponižování, zastrašování či omezení jedince, za kyberšikanu se považuje jen psychické omezování. Společným cílem kyberšikany a klasické šikany je někomu ublížit. Znaky klasické šikany:

 • šikana je záměrná,
 • opakuje se (ne vždy),
 • většinou probíhá dlouhodobě,
 • agrese je samoúčelná,
 • útoky jsou obětem nepříjemné,
 • projevuje se nepoměr sil.[2]

Projevy kyberšikany

Mnoho projevů kyberšikany se pokládá za kriminální čin. Mezi nejobvyklejší projevy kyberšikany patří:

 • zasílání výhružných emailů či SMS zpráv,
 • výhružné telefony,
 • fotografování a nahrávání těchto fotografií oběti na sociální sítě bez jejího vědomí,
 • vytváření webových stránek, na kterých je oběť urážena a zesměšňována,
 • šíření nepravdivých či citlivých informací.[3]

Známé případy kyberšikany

Nejznámějším případem kyberšikany je případ studentky polského gymnázia, Anny Halmanové. Anna spáchala sebevraždu po té, co její spolužák zveřejnil na internetu video, na kterém Annu jiní spolužáci sexuálně obtěžují a ponižují před celou třídou. Anna se druhý den ráno oběsila na švihadle. Po půl roce byli všichni aktéři šikanováni umístěni do nápravných ústavů pro mladistvé. [4]

Dalším známým případem je případ třináctileté Megan Meireové, která se na sociální síti MySpace seznámila se šestnáctiletým chlapcem Joshem, se kterým si po nějaký čas dopisovala a posílala fotografie. Po té, co ji chlapec „opustil“ a napsal osudovou větu „Svět by byl bez tebe daleko lepší!“ se třináctiletá Megan oběsí. Od Meganiny smrti uběhne několik týdnů a její rodiče se dozvědí šokující zprávu. Za šestnáctiletého Joshe se vydávala padesátiletá Lori Drewová, která se chtěla Megan pomstít za to, že přestala kamarádit s její dcerou. Lori Drewová uvedla, že se jednalo jen o nevinný žert. [4]

Nejedná se jen o případy dívek. Obětí kyberšikany se stal i třináctiletý Patrick Ryan Halligan, který se oběsil po té, co již nemohl vydržet kolující pomluvy ve škole a po internetu o tom, že je gay. [4]

Případy kyberšikany se objevují i v České republice. Úplně nejznámějším je případ tzv. roztahovaček, kdy jsou stovky dívek ponižovány na sociální síti Facebook. V tomto případě se nejde jen o kyberšikanu, ale i o sexting, což je termín, kterým se označuje online rozesílání fotografií či videí se sexuálním obsahem.

Odkazy

Reference

 1. Online obtěžování a kyberšikana. CyberBullying [online]. 2012 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z:http://www.cyberpsychology.eu/team/storage/2012-Machackova-Online_obtezovani_a_kybersikana.pdf
 2. RŮŽIČKA, Miroslav. Problematika kyberšikany u žáků základních a středních škol [online]. Brno, 2013 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/368097/pedf_b/Bakalarska_prace_-_Kybersikana.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita.
 3. RŮŽIČKA, Miroslav. Problematika kyberšikany u žáků základních a středních škol [online]. Brno, 2013 [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/368097/pedf_b/Bakalarska_prace_-_Kybersikana.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita.
 4. 4,0 4,1 4,2 BYSTROŇ, Marcel. Kyberšikana zabíjí!. Blog.iDNES.cz [online]. 2009, - [cit. 2015-01-11]. Dostupné z: http://bystron.blog.idnes.cz/c/64160/Kybersikana-zabiji.html

Použitá literatura

Doporučená literatura

 • ČERNÁ, Alena a kolektiv. Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Vyd. 1. -: Grada, 2013. ISBN ISBN 978-80-247-4577-0.
 • ECKERTOVÁ, Lenka. Bezpečnost dětí na internetu: rádce zodpovědného rodiče. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3804-5.
 • HOLLÁ, Katarína. Kyberšikana. 1. vyd. -: Iris, 2014. ISBN 978-80-8153-011-1.
 • HULANOVÁ, Lenka. Internetová kriminalita páchaná na dětech: psychologie internetové oběti, pachatele a kriminality. 1. vyd. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-545-9.
 • CHROMÝ, Jakub. Kriminalita páchaná na mládeži. Praha: Linde, 2010. ISBN 978-80-7201-825-3.
 • ROGERS, Vanessa. Kyberšikana: pracovní materiály pro učitele a žáky i studenty. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-736-7984-2.
 • ŠMAHAJ, Jan. Kyberšikana jako společenský problém. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4227-3.

Související články

Klíčová slova

kyberšikana, šikana, ponižování, zastrašování, týrání