Positioning

Verze z 26. 6. 2016, 23:54, kterou vytvořil Martin.Bartos (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Marketingový pojem positioning (zaměření) trhu je součástí procesu klasifikace cílových skupin uživatelů nebo zákazníků, který označuje umístění nabízených služeb a produktů v myslích uživatelů.[1] Jedná se o strategický marketingový nástroj, jehož účelem je za použití modelu marketingového mixu nastavit nabídku každé z vybraných cílových skupin individuálně podle jejich potřeb a formulovaných odlišností. Součástí této fáze je specifikování přínosů nabízených služeb nebo produktů pro každou z cílových skupin a příprava odlišujících komunikačních strategií.[2] Fázi positioningu trhu předchází segmentace a targeting trhu.

Klíčová slova

cílové skupiny, positioning, komunikační strategie, marketingový mix, marketing

Odkazy

Reference

  1. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Překlad Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.
  2. YUSNIZA KAMARULZAMAN, Nor Khalidah Abu. Principles of marketing. 2nd ed. Shah Alam, Malaysia: Oxford Fajar, 2013. ISBN 9789676590510.

Související odkazy

Způsoby klasifikace cílových skupin uživatelů
Segmentace trhu
Targeting trhu
Cílová skupina
Marketing
Modelování uživatelů (personas)
Výzkumné metody