Státnicové otázky z Psychologie Osobnosti: Porovnání verzí

Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
Řádek 9: Řádek 9:
 
| [[Osobnostní anamnéza – faktory utvářející osobnost]] ||  
 
| [[Osobnostní anamnéza – faktory utvářející osobnost]] ||  
 
|-
 
|-
| [[Konstituční přístupy v psychologii osobnosti]] ||  
+
| [[Konstituční přístupy v psychologii osobnosti]] || Baierová A.
 
|-
 
|-
 
| [[Vrozené a naučené v osobnosti]] ||  
 
| [[Vrozené a naučené v osobnosti]] ||  
Řádek 33: Řádek 33:
 
| [[Obranné mechanismy]]||  
 
| [[Obranné mechanismy]]||  
 
|-
 
|-
| [[Vývojové teorie osobnosti]] ||  
+
| [[Vývojové teorie osobnosti]] || Baierová A.
 
|-
 
|-
 
| [[Normalita osobnosti]] ||  
 
| [[Normalita osobnosti]] ||  

Verze z 27. 1. 2016, 19:20

Heslo Student
Pojem osobnosti a přístupy k jejímu popisu
Metody poznávání osobnosti
Osobnostní anamnéza – faktory utvářející osobnost
Konstituční přístupy v psychologii osobnosti Baierová A.
Vrozené a naučené v osobnosti
Interakce osobnosti a situace Khánská
Temperament
Osobnostní vlastnosti a rysy Matušková
Kognitivní styly
Schopnosti a talent Šárka Joklová
Životní hodnoty a osobnost
Kompetence a kompetenční modely Tetour
Strukturální modely osobnosti
Dynamika osobnosti
Obranné mechanismy
Vývojové teorie osobnosti Baierová A.
Normalita osobnosti
Poruchy osobnosti Krumpholcová
Psychologické typologie
Psychoanalytická teorie osobnosti
Jungova analytická psychologie osobnosti Krumpholcová
Adlerova individuální psychologie osobnosti Laura B.
Neopsychoanalytické psychologie osobnosti Laura B.
Gestalt psychologie osobnosti Laura B.
Transakční psychologie osobnosti Laura B.
Behaviorální psychologie osobnosti Kucharský
Neobehaviorální psychologie osobnosti Kucharský
Kognitivní psychologie osobnosti Schinková
Humanistická psychologie osobnosti
Pozitivní psychologie osobnosti
Faktorová psychologie osobnosti Kucharský
Biologická psychologie osobnosti
Optimalita osobnosti

Doporučená literatura

  • Balcar, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha: SPN, 1983.
  • Blatný, M. a kol. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010.
  • Drapela, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997.
  • Mikšík, O. Psychologické teorie osobnosti. Praha: Karolinum, 1999, 2003.
  • Mikšík, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum, 2000, 2003.
  • Nakonečný, M. Psychologie osobnosti. Praha: SPN, 1972.
  • Říčan, P. Psychologie osobnosti. Praha: Orbis, 1972.
  • Říčan, P. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. Praha: Grada, 2007, 2010