Státnicové otázky z Psychologie Osobnosti: Porovnání verzí

Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
Značky: editace z Vizuálního editoru, možná chyba ve Vizuálním editoru
Řádek 61: Řádek 61:
 
|[[Humanistická psychologie osobnosti]] || Klára Vož
 
|[[Humanistická psychologie osobnosti]] || Klára Vož
 
|-
 
|-
|[[Pozitivní psychologie osobnosti]] ||  
+
|[[Pozitivní psychologie osobnosti]] || Karolína N.
 
|-
 
|-
 
|[[Faktorová psychologie osobnosti]]|| Kucharský
 
|[[Faktorová psychologie osobnosti]]|| Kucharský

Verze z 11. 2. 2016, 19:18

Heslo Student
Pojem osobnosti a přístupy k jejímu popisu
Metody poznávání osobnosti
Osobnostní anamnéza – faktory utvářející osobnost V.Pivoňková
Konstituční přístupy v psychologii osobnosti Baierová A.
Vrozené a naučené v osobnosti
Interakce osobnosti a situace Khánská
Temperament Hanzlíková
Osobnostní vlastnosti a rysy Matušková
Kognitivní styly Šárka Machová
Schopnosti a talent Šárka Joklová
Životní hodnoty a osobnost
Kompetence a kompetenční modely Tetour
Strukturální modely osobnosti Šmitáková
Dynamika osobnosti
Obranné mechanismy Hanzlíková
Vývojové teorie osobnosti Baierová A.
Normalita osobnosti Martina J.
Poruchy osobnosti Krumpholcová
Psychologické typologie Sutto
Psychoanalytická teorie osobnosti Kříž
Jungova analytická psychologie osobnosti Krumpholcová
Adlerova individuální psychologie osobnosti Laura B.
Neopsychoanalytické psychologie osobnosti Laura B.
Gestalt psychologie osobnosti Laura B.
Transakční psychologie osobnosti Laura B.
Behaviorální psychologie osobnosti Kucharský
Neobehaviorální psychologie osobnosti Kucharský
Kognitivní psychologie osobnosti Schinková
Humanistická psychologie osobnosti Klára Vož
Pozitivní psychologie osobnosti Karolína N.
Faktorová psychologie osobnosti Kucharský
Biologická psychologie osobnosti Martina J.
Optimalita osobnosti

Doporučená literatura

  • Balcar, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha: SPN, 1983.
  • Blatný, M. a kol. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010.
  • Drapela, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997.
  • Mikšík, O. Psychologické teorie osobnosti. Praha: Karolinum, 1999, 2003.
  • Mikšík, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum, 2000, 2003.
  • Nakonečný, M. Psychologie osobnosti. Praha: SPN, 1972.
  • Říčan, P. Psychologie osobnosti. Praha: Orbis, 1972.
  • Říčan, P. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. Praha: Grada, 2007, 2010